Home

Személyes adatokkal való visszaélés feljelentése

Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés - Büntetőjog.Inf

 1. Személyes adattal visszaélés . 219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva. a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vag
 2. t személyhez fűződő jogok megsértése miatt. Ha valaki az Ön személyes adatát jogosulatlanul használja fel [a jogszerű és jogszerűtlen használatról ld. bővebben az oldal jobb szélén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII
 3. Személyes adattal visszaélés Btk. 219. 219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva. a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy

Személyes adatokkal való visszaélés - tegyek feljelentést? Figyelt kérdés Kézhez kaptam egy BKK (BÖK) fizetési felszólítast, nyilvántartott tartott tartozásról. Állítólag 2017 febr 23-án az 1-es villamoson utaztam, jegy nélkül kapcsolatos visszaélés bűntettét! 2.2. Kép- és hangfelvételek A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) szerint a személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmá Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva. jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vag

A személyes adatok védelme tekintetében irányadó az adatvédelmi törvény azon rendelkezése, miszerint a személyes adatok csak az érintett beleegyezésével használhatóak fel. A Facebookon a személyes adatok védelméhez való jog megsértése megvalósítható például azzal, ha valaki más nevében más személyes adatainak jogellenes felhasználásával regisztrál A birtokunkba került adatok szerint három önkormányzat is szerződésben áll azzal az érdi temetkezési céggel, amely ellen a közelmúltban több hatósági bejelentést tettek adó trükközés, tisztességtelen vállalkozói magatartás, a gyászoló ügyfelek megtévesztése, sőt személyes adatokkal való visszaélés és okirat hamisítás miatt is. A cég körül történtek jól példázzák, milyen visszaélési lehetőségek vannak egy olyan iparágban, ahol minden.

Bírósági eljárás személyes adattal való visszaélés

A Nagykanizsa Járási Ügyészség folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalással, 18 esetben a személyes adatokkal való visszaéléssel, valamint 33 rendbeli, hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja a férfit Személyes adattal való visszaélést az az ember követ el, aki a személyes adatok védelméről, illetve kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével, haszonszerzési célból, vagy jelentős érdeksérelmet okozva jogosulatlanul, vagy a törvényes céltól eltérően kezeli a személyes adatokat, vagy az adatok védelméről szóló biztonsági intézkedést elmulasztja ‒ mondta el az adatvédelmi szakértő personal data breach - személyes adatokkal való visszaélés security failure - biztonsági rés Social Security number - TAJ szám, társadalombiztosítási azonosító jel/szá A Polgári Törvénykönyv (2:43.§) a nevesített személyiségi jogok közé sorolja a személyes adatok védelméhez való jogot és a képmáshoz, hangfelvételhez való jogot is. A Büntető Törvénykönyv (Btk.) a személyes adattal visszaélés (219.§) körében szabályozza, amikor valaki haszonszerzési célból vagy jelentős.

A bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, illetve a bejelentő hozzájárulása alapján a bejelentésben foglalt közérdeket és/vagy a Bankcsoport nyomós érdekét sértő szabálysértés kivizsgálása céljából a Bank, vagy a Bankcsoport érintett tagja kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő vagy a. A másfajta személyes adatokkal való visszaélés is súlyos következményekkel járhat. A feketepiacon eladott adatokat zsaroláshoz, csalásokhoz, adathalászathoz vagy közvetlen pénzlopáshoz is fel lehet használni. Bizonyos adatfajtákkal, mint például a személyes fiókokhoz vagy a jelszóadatbázisokhoz való hozzáféréssel nem. #törvény #jog #visszaélés #büntethetőség #Személyes adatokkal való visszaélés. ma 14:58. 1/1 anonim válasza: Mind a 3 amúgy hisz az első esetben nem említetted hogy adott engedélyt harmadik félnek való kiadásra így az is jogosulatlan adatkezelés a törvény szerint

Hiába szerepel a büntető törvénykönyvben a személyes adatokkal való visszaélés, hiába a Nemzeti Hírközlési Hatóság feljelentése és a rendőrségi nyomozás, a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy elkapják azokat a spammereket, akik egy ideje boldog-boldogtalannak kínálgatják a hazai internetezők e-mail címeiből összeállított jegyzéket A személyes adattal való visszaélésnek három fontos tényállási eleme van. a.) Személyes adatok védelme csak természetes személyeket illet meg, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek nem rendelkeznek személyes adatokkal, ebből következően gazdálkodó szervezetek nem lehetnek a házkutatás elrendelésekor gyanúsításban szereplő bűncselekmény sértettjei

Miután tudomására jutott a személyes adatokkal való visszaélés, az adatkezelőnek 72 órán belül be kell jelentenie a megfelelő adatvédelmi hatóságnál. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyek jogaira és szabadságára nézve, az adatkezelőknek indokolatlan késedelem nélkül. A párt szerint a napokban az ügyészség határozatot hozott Paróczaival kapcsolatban a személyes adatokkal való visszaélés ügyében is. Az ügyészség szerint a képviselők eltitkolt vagyonát nyilvánosságra hozni bűncselekmény, és az ügyet egyéves időtartamra feltételesen felfüggesztenék

A különleges személyes adatokkal való visszaélés vétségének vádja alól bűncselekmény hiányában szerdán a Bács-Kiskun Megyei Bíróság jogerős ítéletében felmentette az úgynevezett dávodi ügy vádlottait. Az ügy egy 13 éves dávodi lány terhessége kapcsán kapott nagy nyilvánosságot. Az Alfa Szövetség közlése szerint a másodfokon eljáró Bács-Kiskun. A Momentum most arról ír, a napokban az ügyészség határozatot hozott Paróczaival kapcsolatban a személyes adatokkal való visszaélés ügyében is. Az ügyészség szerint a képviselők eltitkolt vagyonát nyilvánosságra hozni bűncselekmény, és az ügyet egy éves időtartamra feltételesen felfüggesztenék A személyes adatokkal való visszaélés azért minősül zaklatásnak, mert az érintett potenciálisan jogtalanul vagy kéretlenül hátrányos helyzetbe kerülhet a való életben A személyes adatok fent idézett törvényi meghatározásból következik, hogy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervek esetében fogalmilag kizárt a személyes adattal való visszaélés elkövetése, tekintettel arra, hogy az ilyen entitások nem rendelkeznek személyes adatokkal A KIM feljelenti az Ask.fm közösségi portált személyes adatokkal való visszaélés miatt. MTI Sajtóadatbank, 2014. május 23. 16:42. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) feljelenti az egyik közösségi portált személyes adattal való visszaélés bűncselekmény gyanúja miatt - jelentette be Balatoni Monika, a.

Személyes adattal visszaélés Btk

Személyes adatokkal való visszaélés - tegyek feljelentést

lönleges személyes adatokkal való visszaélés vétsé-gének vádja alól. Az adatvédelmi biztos ajánlása és a jogerôs bírói határozatok alapján e tanulmányban az esetet kizá-rólag adatvédelmi szempontból elemezzük, s azt vizsgáljuk, hogy a büntetôjog és a polgári jog esz-közei alkalmasak-e a magánélet hatékony védel A másfajta személyes adatokkal való visszaélés is súlyos következményekkel járhat. A feketepiacon eladott adatokat zsaroláshoz, csalásokhoz, adathalászathoz vagy közvetlen pénzlopáshoz is fel lehet használni. Bizonyos adatfajtákkal, mint például a személyes fiókokhoz vagy a jelszó-adatbázisokhoz való hozzáféréssel nem.

Az ilyen adatokkal való visszaélés igencsak súlyos következményekkel járhat, például olyanokkal, mint az áldozatok nevének felvétele vagy az általuk kínált szolgáltatások felkínálása a személyazonosságuk alapján. A másfajta személyes adatokkal való visszaélés is súlyos következményekkel járhat Börtönbüntetést szabtak ki személyes adatokkal való visszaélés miatt Forrás: gdpr.news.hu | 2021. március 2. A Brit Adatvédelmi Hatóság 2021. január 8-án jelentette be , hogy lezárta egy tavaly megkezdett vizsgálatát, amelynek eredményeképpen két személyre börtönbüntetést szabott ki a bíróság, végrehajtásában 2.

§ A Büntet ő Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket b űncselekménnyé nyilvánítja. § Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó el őírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS személyes adatokkal való visszaélés - Lásd még: visszaélés, személyes adat, személyes adattal való visszaélés, visszaélés személyes adattal.

Ezen túlmenően, még február 1-én, tehát a személyes adatokkal való visszaélés megtörténtére utaló dokumentumok megtalálását követő 72 órán belül, adatvédelmi incidensként bejelentették az esetet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is A személyes adatokkal való visszaélés, ami ma már akkor is megtörténhet bárkivel, ha nem veszíti el a személyi igazolványát vagy az útlevelét, még csak most kezd virágozni. A számítógépes hálózatok lehetővé teszik, hogy személyes adataink jó néhány, de akár több tucat adatbázisban is szerepeljenek Határozatot hozott a budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség Paróczai Anikó ügyében, akit Kránitz Krisztián, volt kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő és a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) jelenlegi alkalmazottja jelentett fel tavaly nyáron becsületsértés és személyes adattal való visszaélés miatt.. Paróczai tavaly februárban indított videósorozatot.

Személyes adatokkal való visszaélés miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda személyes adatokkal való visszaélés. A nagyobbak is trükköznek az adataiddal? A nagyok sem tisztelik az adataidat? Biztonságban vannak az adataim? Ez a történet azzal kezdődött el, hogy pár hete vásároltam a lézer nyomtatóm mellé egy fotó nyomtatót. Az egyik ár összehasonlító rendszeren bogarásztam az ajánlatokat, ahol. Visszaélés személyes adattal rejtvény személyes adattal való visszaélés - Blik . Még több személyes adattal való visszaélés Facebook Aggódnak a zenészek: kórházba került Pataky Attila, az Edda több tagja is beteg lett Magyarok Világszépe: mutatjuk a 10 döntős lányt, szavazzon, ki a legszebb

Személyes adatokkal való visszaélés - Jogi Fóru

 1. t a visszaélést megerősítjük. Szállítás és nyugta közben is védett Szállítás közben védett. Amikor ügyfélről vagy adatközpontról a szolgáltatásba átvitele történik, azt TLS-titkosítás védi
 2. A Fidesz feljelentette Demeter Márta LMP-s képviselőt hivatali visszaélés és személyes adatokkal való visszaélés miatt. Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdán, mielőtt benyújtotta a feljelentést az V. és XIII. kerületi ügyészségen, a Markó utcai épület előtt tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, arra kérik a hatóságot, indítson.

Személyes adattal való visszaélés - Jogi Fóru

 1. Személyes adatokkal való visszaélés az interneten Más képével vagy adataival való visszaélés, sértegetés . Az internet, különösen a közösségi oldalak az emberi kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatásai mellett számos veszélyt is rejtenek az egyének személyiségi jogainak megsértése tekintetében
 2. ősül zaklatásnak, mert az érintett potenciálisan jogtalanul vagy kéretlenül hátrányos helyzetbe kerülhet a való életben. Ez
 3. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható! A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását
 4. A Vice hozta le először a hírt, hogy egy kiszivárgott dokumentum alapján a Google az elmúlt években 80 alkalmazottat rúgott ki az adatokkal való, különböző típusú visszaélések miatt. Ebből 36-an tavaly, 26-an 2019-ben, 18-an pedig 2018-ban kerültek lapátra. Hirdetés. A portál forrásai szerint a 2020-as esetek 86.
 5. Szintén írtunk arról, hogy a Fővárosi Főügyészség az Ördög Ügyvédje ügyében, amelyben személyes adatokkal való visszaélés miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda, nemcsak a svájci, hanem az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi hatóságaihoz is jogsegélykérelemmel fordultak

megállapítására. Emellett lehetővé teszik a személyes adatok további kezelését a személyek adott területen való jelenlétével és viselkedésével összefüggésben. Az ilyen adatokkal való visszaélés esetleges kockázata a megfigyelt terület méretével és az ott megforduló személyek számáva 2014. január. 21. 16:15 Cs. B. Itthon Bűnügyi infókat súghattak V. Lászlónak a gyanúsított főrendőrök. Már minősített és személyes adatokkal való visszaéléssel is gyanúsítja az ügyészség a Nemzeti Nyomozó Iroda két egykori vezetőjét, amiért bizalmas információkat adtak ki az éjszaka császáraként emlegetett Vizoviczki Lászlónak

Más képével vagy adataival való visszaélés, sértegetés

 1. adatokkal visszaélnek, és bűncselekményeket követnek el a felhasználásukkal. Az utóbbi években az interneten elérhető és felkutatható személyes adatokkal való visszaélés és a jogosulatlan felhasználásuk olyan mértéket öltött, hogy az Európai Parlament és Tanács úgy döntött
 2. A személyes adatok védelme az EP-választások kapcsán. a Hatóság), hogy figyeljen oda azokra a területekre, ahol adatokkal való visszaélés történhet, és javasoljon módszereket az ilyen esetek beszüntetésére, illetve olyan fékek és ellensúlyok bevezetésére, amelyekkel biztosítható az adatvédelem és az, hogy az.
 3. A Demokratikus Koalíció személyes adatokkal való visszaélés miatt büntetőfeljelentést tesz a nemzeti konzultáció honlapjának ügyében. Fotó: MTI, archív, illusztráció A párt alelnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján arra hivatkozott, hogy a weboldal egy olyan orosz cégnek továbbította a kitöltők adatait.
 4. Vádemelési javaslattal adta át a rendőrség az ügyészségnek az úgynevezett Az Ördög Ügyvédje-ügyet az Origo információi szerint. Az ügyben Czeglédy Csaba, Gyurcsányék ügyvédje is érintett. Személyes adattal való visszaéléssel gyanúsított meg pár hónapja két embert a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Borkai-videó kiszivárogtatása ügyében
 5. Adatokkal való visszaélés akkor következik be, ha valaki saját anyagi haszonszerzés céljából felhasználja mások adatait úgy, hogy a mások nem járultak hozzá. Esetleg megadhatnád annak a jogszabálynak a számát, amelyik az általad leírt szöveggel határozza meg a személyes adatokkal való visszaélés tényállását
 6. den személyes adatával rendelkeznek. A MAZSIHISZ bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalánál. Ezúton tájékoztatunk

Visszaélés személyes adatokkal - mit lehet tenni? (tudásbázis kérdés) 25. 6b006fc769 (válaszként erre: 24. - Ligabue) 2012. febr. 17. 13:37. az adatvédelmi biztos kivizsgáltatja az adott ügyet, ennek során megállapításra kerül, hogy történt-e jogsértés Személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt nyomozást rendelt el Magyarországon a Fővárosi Főügyészség egy erdélyi magyar család interneten közzétett fotója ügyében. Előzőleg feljelentés érkezett az ügyészséghez, hogy valaki a választási kampányhoz kapcsolódóan jogosulatlanul tette közzé a család fotóját egy közösségi oldalon úgy, hogy ahhoz a. 1. A választópolgárok adataival való visszaélés. A további vizsgálódás hiányában a jóhiszemű ajánlóik személyes adataival visszaélő jelölőszervek elkerülhetik a büntetőjogi felelősségre vonást. Ezért abban segítjük az ajánlóíveket aláíró állampolgárokat, hogy saját maguk állhassanak ki adataik védelmében A személyes adatokkal való visszaélésekkel kapcsolatban nagyon sok olyan helyzet szerepel a Btk.-ban, ahol valamilyen szinten felmerül a bűncselekmény gyanúja, például információs rendszerek, szerverek feltörése során, hiszen ma már a legtöbb vállalat, szolgáltató rengeteg adattal dolgozik Ezen túlmenően, még február 1-én, tehát a személyes adatokkal való visszaélés megtörténtére utaló dokumentumok megtalálását követő 72 órán belül, adatvédelmi incidensként bejelentették az esetet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is

Közokirat hamisítás, adócsalás és személyes adatokkal való

Durva átverés - megszerezték a személyes adatokat - Napi

személyes adatokkal való visszaélés ezen b ncselekmény min sített esete. Felmerülhet továbbá a Btk. 179. §-ban meghatározott rágalmazás vétségének, illetve a Btk. 180. §-ba foglalt becsületsértés vétségének gyanúja is. Azt, hogy a fenti b ncselekmények valamelyike megvalósult-e, büntet eljárá A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozi k a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja. § Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a . GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 177/A. §-ába ütköz , visszaélés személyes adattal vétsége törvényi tényállását, amely b ncselekmény min sített esete a különleges személyes adatokkal való visszaélés. Budapest, 2013. február 20. Péterfalvi Attila elnök . Title (Microsoft Word - 2013_02_20_ELTEBTKlist\341z\341s_neten.doc) Author: MCT en módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. 4. Törléshez való jog. A hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok esetében a GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra hozott személyes adatokat. 5. Korlátozáshoz való jog Az EU új szabályokat fogadott el a személyes adatokkal való visszaélés megelőzésére Szerző: Ancsy itt: Külföld 2019.03.19 11:03 Az Európai Unió tanácsa új szabályokat fogadott el annak érdekében, hogy az európai politikai pártok ne tudjanak visszaélni a személyes adatokkal az EP-választások során - közölte az uniós.

A személyes adatokkal való visszaélés hátterében gyakran gazdasági okok állnak. Ezért nagyon fontos, hogy az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeljük az adatokat. Ez a következőket jelenti: a munkatársainkat adattitoktartásra kell köteleznünk A személyes adatok büntetőjogi védelme Magyarországon és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kapcsolódó gyakorlata 1. Bevezetés Jelen tanulmány témája a személyes adatok büntetőjogi védelme a magyar jogrend-szerben, így ehhez kapcsolódva igyekszik bemutatni a személyes adatokkal kapcso A személyes adatokkal való ilyen kereskedelem súlyosan sérti nemcsak a személyes adatok védelméhez való jogot, hanem beavatkozást jelent az egyének magánéletébe - véli az ombudsman. A hatályos törvények szerint a személyes adatokkal való visszaélés csak akkor büntethető, ha jelentős érdeksérelemmel jár, illetve.

Ezzel a technológiával a lehető legjobban titkosítjuk személyes adatait. Így a címével vagy bankkártyájával kapcsolatos adatokat csak Ön és a zooplus láthatja - ezáltal nem lehetséges a harmadik fél általi adatlopás vagy adatokkal való visszaélés! A zooplus-nál biztonságban van Egy olyan világban, ahol az adatokkal való visszaélés és a támadások napi szinten fordulnak elő, elengedhetetlen, hogy a szervezetek olyan felhőalkalmazás-biztonsági közvetítőt válasszanak, amely minden erőfeszítést megtesz az adataik védelme érdekében

OPH - A személyes adatok büntetőjogi védelm

Helyre vonatkozó adatokat, képernyőfotókat, az Ön számítógépének konfigurációjával kapcsolatos adatokat, valamint a számítógép kamerája által rögzített adatokat is begyűjthetünk az adatokkal való visszaélés elleni védelmet biztosító szolgáltatáshoz 3 hónapos adatmegőrzési idővel • Helyre vonatkozó adatokat, képernyőfotókat, az Ön számítógépének konfigurációjával kapcsolatos adatokat, valamint a számítógép kamerája által rögzített adatokat is begyűjthetünk az adatokkal való visszaélés elleni védelmet biztosító szolgáltatáshoz 3 hónapos adatmegőrzési idővel. A https://my.eset.com. Ezek után polgári per volt, majd a kislány jogi képviselője büntetőfeljelentést tett az Alfa Szövetség tisztségviselői és a lelkész ellen különleges személyes adatokkal való visszaélés miatt adatokkal való visszaélés, Kereskedői visszaélés vagy Vevői visszaélés szempontjából gyanúsnak ítél. Havi díj: a Kereskedő által, a Simple számára a SimplePay Szolgáltatás üzemeltetéséért havi rendszerességgel fizetendő díj, amelynek összegét az Egyedi Szerződés határozza meg

adatokkal valo visszaeles data breach angol magyar szoszede

A Fidesz Demeter Mártát feljelentette hivatali visszaélés és személyes adatokkal való visszaélés miatt Fotó: MH A közlemény szerint a legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségen folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt Kövér Lászlónál, az Országgyűlés elnökénél Demeter Márta. Néhány éve adatokkal való visszaélés miatt negyvenmillió forint adatvédelmi bírsággal sújtották szervezetet. Az adatvédelmi eljárás mellett bűnügyi nyomozás is folyamatban van ellenük kuruzslás, személyes adattal való visszaélés és kémkedés gyanúja miatt Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez. Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük

§ A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja. § Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok. A társaságunk weboldalához való hozzáférésre, valamint annak használatára a A NetLock Kft. az személyes adatokat kizárólag legfeljebb azon időtartamig őrzi, kezeli és tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó normáknak. valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében visszajelzés módja, bejelentésről való tudomásszerzés dátuma, a bejelentés oka (pl. adatvédelmi szabályok megsértése), visszaélés tényét alátámasztó mellékletek egyedi adattartalma, visszaélés részletes leírása a magatartásában kifogásolt személyek megnevezésével

Video: Mitől személyesek a személyes adatok, és hogyan védi őket