Home

Statisztikai mintavételes ellenőrzés

Mintavételes átvételi ellenőrzés Döntés a tétel átvételéről vagy visszautasításáról beszállítótól érkezett tétel (illetve az azt előállító gyártási folyamat) statisztikai tulajdonságairól; tervezést és gondos dokumentálást igényel. A mintavételes ellenőrzési eljárás hipotézisvizsgálat: a tételre (a. A minősítéses ellenőrzés során azt döntjük el, hogy a vizsgált tétel. A vizsgálat a gyártó választása szerint lehet mindendarabos ellenőrzés és vizsgálat, vagy statisztikai ( mintavételes ) ellenőrzéssel igazolás. A végtermék ellenőrzése és a hibás termékek kiszűrése költséges

A késztermék ellenőrzés statisztikai módszerei: Mintavételes vizsgálat: 191: A mintavételes vizsgálat mint átvételi eljárás: 191: A mintavételes vizsgálattal szemben támasztott követelmények: 192: A mintavételes vizsgálat, mint matematikai statisztikai probléma: 194: A mintavételes vizsgálat jellemzése: 197. minősítéses mintavételes ellenőrzés tárgyú szabványsorozathoz MSZ ISO/TR 10017 Útmutató az ISO 9001:2000-hez alkalmazható statisztikai módszerekhez A szabványokat a szakmai fórum befizetett résztvevői 5% kedvezménnyel vásárolhatják meg. További információ az MSZT Szabványosítási Titkárságán: (06-1) 456-6840 A matematikai - statisztikai mintavételes vizsgálat / ellenőrzés lehet: Minősítéses - csak megfelel, vagy nem felel meg minősítést lehet adni, pl.: idomszeres ellenőrzésnél, ill. nem számszerűsíthető tulajdonságoknál; előnyei: egyszerű, gyors, kisebb költségű egyedi mérések, nem szükséges az eloszlás és a. Gyártásközi mintavételes mérések, statisztikai folyamat szabályozáshoz (SPC) Késztermékek ellenőrzése. Kiszállítás előtti 100% ellenőrzés (funkciótesztelés, darabszám, csomagolási megfelelőség) Minőségügyi tűzfalak (CSL 1&2

 1. tavételes ellenőrzés görbéi Minőség védelme és költsége Ellenőrzési terv meghatározása a jelleggörbe két pontja alapján 1.3 SZABVÁNYOS MINŐSÍTÉSES MINTAVÉTELES ELLENŐRZÉS ISO 2859-1 (Military Standard 105, MSZ 247-1, MSZ KGST 548
 2. tavételes ellenőrzés Feladatok Tanulmányozza a szakirodalomban a felsorolt
 3. tavételes ellenőrzés tevékenységei és folyamata a statisztikai ellenőrzés tevékenységei és folyamata enyhített, normál és szigorított
 4. t arra később mé
 5. tavételes ellenőrzés.
 6. tavételes ellenőrzés. 1.4 Méréses
 7. tavételes

Statisztikai mintavételes ellenőrzés - Betonszerkezete

Statisztikai alapfogalmak, módszerek és alkalmazásaik (hisztogram készítés, ABC-Pareto elemzés) A szúrópróbaszerű (mintavételes) ellenőrzés szabályai; Folyamat ellenőrzés statisztikai folyamatszabályozás (SPC) segítségével, a beavatkozási pontok azonosítása; Ellenőrzési utasítás készítése mintavételes. A hivatalos statisztikai szolgálat OSAP6-ban résztvevő szervei közül jelen ellenőrzés keretében ellenőrzött szervezet a KSH7, az ME8, a BM9, az FM10, az AKI11 és az NGM. Ellenőrzött szervezet továbbá a FM-nek címzett OSAP adatgyűjtés végrehajtása tekintetében a NÉBIH12 A statisztikai mintavételes leltárhoz elengedhetetlen a pontos elektronikus készletnyilvántartás, következésképpen a könyv szerinti érték és az aktuális érték maximum 2%-ban térhet el. Jellemzően raktárakban használható ez a módszertan, ahol a készletmennyiség igen magas (minimum 1000 db-os szortiment, termékféleség. - Statisztikai mintavételes ellenőrzés - Egylépcsős, kétlépcsős mintavétel - Normális, enyhített és szigorított ellenőrzés. Részszakképesítés: 31 341 04 Raktáros Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás 24/33 12

Borbély Mihály: Statisztikai minőségellenőrzés

Statisztikai Módszerek, Minősítéses Ellenőrzések

 1. t végrehajtása, a források felhasználása az operatív program céljaival összhangban történt-e a bejelentett kiadások dokumentumokkal alátámasztottak-e, a bejelentett kiadások összhangban állnak-e a közösségi és a nemzeti szabályozásokkal a kedvezményezettek a.
 2. tavételes
 3. tavételes ellenőrzés: 99: Bevezetés: 99: Bázisismeretek: 100: Az ellenőrzés terjedelmének meghatározása: 100 %-os ellenőrzés, vagy statisztikai ellenőrzés? 100: A
 4. tavételes ellenőrzés elmélete; Mintavételi tervek számítása; OC, ASN, AOQ, ATI görbék; Szabványos
 5. Pénzforgalmi ellenőrzés. A MNB alapvető feladata, hogy figyelemmel kísérje a fizetési és elszámolási rendszerek működését, e rendszerek biztonságos és hatékony működésének, illetve a fizetési forgalom zavartalan lebonyolításának elősegítése érdekében. A pénzügyi közvetítő rendszer intézményei.

Termékellenőrzés, megfelelőség biztosítás

Hat Szigma Feketeöves Képzés Tematikáj

 1. tavételes eljárás
 2. tavételes ellenőrzés.
 3. tavételes leltárhoz elengedhetetlen a pontos elektronikus készletnyilvántartás, következésképpen a könyv szerinti érték és az aktuális érték maximum 2%-ban térhet el. Jellemzően raktárakban használjuk ezt a módszertant, ahol a készletmennyiség igen magas (
 4. Az ellenőrzési célnak és feladatoknak megfelelően meg kell választani a vizsgálati eljárásokat és módszereket, amelyek különösen a következők lehetnek: számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámoló, szerződések, programok elemzése és értékelése
 5. őség-ellenőrzési rendszerek kialakítása. Ellenőrző kártyák rendszere a

-statisztikai mintavételes ellenőrzés: szabvány által rögzített átvételi hibaszint (AQL Acceptable Quality Level), ill. visszautasítási szint (LQ Limiting Q) b. gyártásközi ellenőrzés: Cél: gyártási folyamaton belül ellenőrizzük a termék jellemzőit és kiszűrjük a hibásakat tömegtermelés elterjedésével felváltotta a mintavételes, statisztikai módszereken alapuló ellenőrzés. Amikor en­ nek a megközelítésnek a hatékonysága, profittermelő képessége nem bizonyult elegendőnek: következett a megelőzésre jobban koncentráló, és szintén a matemati A statisztikai folyamatszabályozás kezdete a XX. század elejére tehető és Walter A. Shewhart (1931) nevéhez köthető. Ő alkotta meg az első ellenőrző kártyákat, amelyek a megfelelőség mintavételes ellenőrzésére és számottevő selejt kialakulásának megakadályozására szolgálnak 4.3. Az adatok ellenőrzése 14 5. Adatgyűjtés, adat-előkészítés a vállalati ármegfigyelésen alapuló A Központi Statisztikai Hivatal a külkereskedelmi termékforgalom árszintváltozásának Az árindex mintavételes eljárással készül, típusát tekintve ún. hibrid (vegyes) ár-index. A forgalomnak egy szűkebb.

A minőségirányítással foglalkozó szakemberek egyik alapvető eszköze a mintavételes ellenőrzés, melynek nyilvánvaló előnye, hogy a mindendarabos vizsgálat helyett - bizonyos előre meghatározott kockázatvállalással - néhány mintadarab vizsgálata révén következtetni lehet a tétel/folyamat minőségére A statisztikai minőség-ellenőrzés fogalma, eszközei, a leggyakoribb diszkrét és folytonos eloszlások. A mintavételes minősítés fázisai, a minta statisztikai jellemzői. Becsléselméleti alapfogalmak. Mintavételes késztermék ellenőrzés, jelleggörbék, AQL. Elektronikus alkatrészek, részegységek és készülékek. jogszabályok betartásának ellenőrzése, statisztikai célú adatgyűjtés, jogosulatlan munkavégzések feltárása Folyamatos mintavételes szakfelügyeleti ellenőrzése, mely kiterjed a földmérési jogszabályok, szabályzatok és a minőségi követelmények betartásának ellenőrzésére. 7. 2018. évi határszemle végrehajtás minden darabra kiterjedő ellenőrzés, sorozat első darabjának ellenőrzése, mintavételes minőség-ellenőrzés. Végellenőrzés Az ellenőrzésnek ennél a típusánál azt vizsgáljuk, hogy az elkészült termék megfelel-e azoknak a minőségi követelményeknek, amelyeket a termékekkel kapcsolatban meghatároztak Ismeri a folyamatok stabilitásának és képességének vizsgálata során használt statisztikai eszközöket (ellenőrző kártyák, folyamat minőség-képességi indexek). Tisztában van a mintavételes átvételi ellenőrzés alapfogalmaival (tétel, mintanagyság, elfogadási határ/átvételi szám, AQL, LQ) és a vonatkozó szabványokkal

Statisztikai módszerek alkalmazása. Az ICS háromszintű, hierarchikus osztályozási rendszer, melynek segítségével az egyes szakterületekhez tartozó szabványok köre kikereshető. 10. rész: Bevezetés az ISO 2859, a minősítéses mintavételes ellenőrzés tárgyú szabványsorozathoz. MSZT/MB 604 . 2007-09-01. 6050 Ft. MSZ ISO. vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése, statisztikai célú adatgyűjtés, jogosulatlan munkavégzések feltárása Folyamatos mintavételes szakfelügyeleti ellenőrzése, mely kiterjed a földmérési jogszabályok, szabályzatok és a minőségi követelmények betartásának ellenőrzésére A gyártásközben minőségellenőrzéssel az egyes műveletek elvégzésének minőségéről, paramétereiről, lehet meggyőződni. 3 módón lehetséges ez: minden darabra kiterjedő ellenőrzés, sorozat első darabjának ellenőrzése , mintavételes minőség-ellenőrzés. 3.Végellenőrzé

Minőségirányítási képzések, készségfejlesztés

HUSKROUA ENPI CBC Program - Projektek mintavételes ellenőrzése 2012-2015 Tájékoztató az NFÜ részére fordítási, tolmácsolási és szakfordítási feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés keretében tárgyú eljárás eredményéről elnevezéssel, mely megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2012/137. számában KÉ. - a matematikai-statisztikai mintavételes minősítést! b. Ismertesse a fogaskerékhajtást: - a fogaskerékhajtás fajtáit, alkalmazási területeiket, - a fogaskerekek jellemző méreteit, géprajzi ábrázolásukat, - a fogaskerékhajtás jellemző adatait, meghatározásukat! c. Kézi formázási módok ismertetése A mintavételes ellenőrzés célja, célcsoportja, alapelvei, szempontjai 5.6. A mintavételes ellenőrzésekre vonatkozó határidők, az ellenőrzések hatékony ütemezése, az ellenőrzési ütemterv csúszását eredményező gyakori problémák és lehetséges megoldásuk 5.7 A hivatalos statisztika 2016/70. 2016. november 17. 2 meg követendő elveket. Az elvek három főbb területet fednek le: az intézményi környezetet, a statisztikai folyamatokat és a statisztikai termékeket. Az európai statisztikai hivatalok első auditjára 2006-2008-ban került sor. Az audit elsősorba 03.120.30 03.120 Statisztikai módszerek alkalmazása. Az ICS háromszintű, hierarchikus osztályozási rendszer, melynek segítségével az egyes szakterületekhez tartozó szabványok köre kikereshető

Leltározás - Wikipédi

Normális enyhített és szigorított ellenőrzés normális

A leltározás széles körű ismerete hozzásegít ahhoz, hogy megfelelő szakmaisággal választhassuk ki a mennyiségi felvétel eljárásrendjét. A módszertanok közötti választásnak alapvetően két fő mérlegelési tényezője van, ez pedig a leltározási módszertan által biztosított pontosság, a másik a lebonyolításhoz kapcsolódó költség Heti jelentés: hétfőn kérdező instruktornak, kedden instruktor összesítve TNS-nek. Mintavételes ellenőrzés (NEM MINDEN KÉRDŐÍVRE VONATKOZÓAN) A kérdezők ellenőrzésének az instruktoroktól független rendszerét a vizsgálatot lebonyolító intézet és az OEK együtt biztosítja Reprezentatív megfigyelésre vagy más néven mintavételes megfigyelésre van szükség pl. a lakosság életkörülményeivel kapcsolatos kérdések (jövedelem, fogyasztási szokások stb.) megválaszolásához, a tömegtermelés minőség-ellenőrzési eljárásaihoz vagy a közvélemény-kutatásokhoz Statisztikai mértékegysége a folyamatképességnek a ppm (3.4ppm - 99.99966% jó). Továbbfejlesztett mérőszám a mintavételes ellenőrzés is. (Vagy akkor is mintavételes kell, ha nem lehet roncsolás mentesen vizsgálni.) az ISO szerkezete. Valószínűségszámítás és statisztika minta-vizsga, 2014.12.12. Tesztkérdések. Rossz válasz: -1 pont, jó válasz ott, ahol pontosan 1 helyes válasz van: 3 pont, ahol több válasz is helyes: jó válaszonként 2 pont. Megoldások (ennél a verziónál): mintavételes ellenőrzés erőfüggvényét! (5 p.

Juhász Tibor: Minőségtervezés és -irányítás (Novorg Kiadó

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) feladatai A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal központi hivatal, a Pénz- időszakban a különböző statisztikai (változók szerinti, il-letve pénzegység alapú) mintavételezési eljárásokat kell Mintavételes ellenőrzések esetében A Határbizottság összeállította a Statisztikai adatok a magyar-ukrán államhatárról a 2003. és 2008. között végrehajtott közös ellenőrzés eredményei alapján című okmányt (e Zárójegyzőkönyv melléklete). IV. A munkálatok okmányolása STATISZTIKA ÉS ELLENŐRZÉS í. Lenin az Állam és forradalom c. munkájában meghatározta az ellen­ őrzés szerepét a szocialista társadalom építésében. Számvitel és ellenőrzés — ez a legfontosabb, ami a kommunista tár­ sadalom első szakaszának elindításához', helyes működéséhez kell. 30 Statisztikai Folyamat Ellenőrzés állás innen: Magyarország. Minden álláshirdetést megtalál a Jobswype weboldalon. Keressen egyszerűen és gyorsan megüresedett állásajánlatokat az Ön közelében a mi álláskeresőnkkel

Leltározás – WikipédiaMintavételezés fogalma | mintavételezés kvantálás kódolás

Képzések - L.K.

Mint már említettük, az SFC használatos mozaikszó az Statisztikai üzemi ellenőrzés ábrázolására szolgáló szöveges üzenetekben. Ez az oldal arról szól, a betűszó az SFC és annak jelentése, mint Statisztikai üzemi ellenőrzés. Felhívjuk figyelmét, hogy az Statisztikai üzemi ellenőrzés nem az SFC egyetlen jelentése A vállalati ellenőrzés feladata és módszere A Magyar Népköztársaság Miniszter­ tanácsának határozata, mely a Központi Statisztikai Hivatal feladatáról, szervezeté­ ről és a statisztikai munka rendezéséről szól és új irányt szab eddigi munkánknak, a döntő feladatok közé emeli a statisztikai 1 Statisztikai Folyamat Ellenőrzés állás innen: Zala Megye. Minden álláshirdetést megtalál a Jobswype weboldalon. Keressen egyszerűen és gyorsan megüresedett állásajánlatokat az Ön közelében a mi álláskeresőnkkel a mintavételes ellenőrzés kivitelezésére dolgozott ki új rendszert, csökkentve ezzel a próbavételekre fordított idő és erőforrás költségét. A II. világháborút követő időszak: A háború egyik legnagyobb vesztese Japán, emiatt igen szegényes volt energiaforrásaiban

Pénzforgalmi ellenőrzés - MN

Az ISO/TS 16949 szabvány ismertetését a termék előállítása fejezet beszerzés részének az ismertetésével folytatjuk az ISO 9001-es szabvány és az ISO/TS 16949 szabvány kölönbségeire koncentrálva tatív statisztikai minőség-ellenőrzés lehető-ségének bemutatása, az esetleges kockázatok azonosítása és kezelése, valamint a videofelvé-telekből származó, egyenletes és jó minőségű információt szolgáltató alapadatok biztosítása. 2. MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS A matematikai-statisztika alkalmazása a minőségügyben (a mintavételes ellenőrzés elmélete és gyakorlata, próbák alkalmazása a minőségügyben - khi négyzet próba, t-próba F-próba, ANOVA - variancia analízis, korreláció és regresszió számítás, hipotézis vizsgálatok, mérőrendszer elemzés R&R - ismételhetőség.

Domokos László elfogadhatónak, megbízhatónak értékelte a 2016. évi zárszámadási törvénytervezetet. Kiemelte, hogy az Állami Számvevőszék statisztikai mintavételes eljárást használ a zárszámadási törvényjavaslat ellenőrzésekor, ami egy kisebb darabszámú ellenőrzött minta kivetítésére ad módot a teljes sokaságra Ellenőrzés tárgya: az intézmény szabályozottsága és a gazdálkodási folyamatok összhangjának vizsgálata . Ellenőrizendő időszak: 2008-2009-2010. évek. Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, mintavételes ellenőrzés, interjú. Jogszabályváltozások, A folyamatok szabályozottsága, összetettsége Tanfolyamok > Kiegészítő - Szabvány- és minőségügy > III.3 Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás. Az építési termékek megfelelősége >

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi, szabályszerűségi Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok elemzése és értékelése Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019.09.09-2019.09.18. Szükséges ellenőri kapacitás: 2 fő belső ellenő A Kórház átlagos statisztikai állományi létszáma a 2014. évben 449 fő, a Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezetek a tanúsítvá- sége mintavételes ellenőrzéssel történt. A bevételek beszedése, valamin 69/2009. (XII. 21.) IRM rendelet a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár 2003. és 2008. közötti közös ellenőrzéséről szóló, Vásárosnaményban, 2009. április 9-én aláírt zárójegyzőkönyv és a kiegészítő határokmányok jóváhagyásáró

Nyíregyháza kórház telefonszám, foglalkozás-egészségügyi

központi mintavételes folyamatba épített ellenőrzését, az ellenőrzés kiértékelését, 7 szükség esetén intézkedési javaslat kidolgozását és végrehajtását statisztikai kódszáma:1420473. adószáma: 15398006-2-14 jogszerűségét és az elszámolás alapját képező mutatószámok meghatározásának helyességét mintavételes ellenőrzés keretében az önkormányzat hivatalában és 28 intézményében vizsgáltuk, az ellenőrzött intézmények listáját az 1. számú melléklet. Termékek minősítése Minőségprogramok készítése Statisztikai kiértékelések készítése Első darab, illetve gyártásközi és végellenőrzések szakszerű elvégzése Mérőeszköz felügyeletben való részvétel, mérőeszközök kalibrálása bejövő vagy kimenőáru anyagok folyamatos mintavételes ellenőrzése.

14/2019. (IV. 17.) BM rendelet az „A Magyarország és ..

1 2 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai. 2. Az egyes mintavételek statisztikai jellemzőinek meghatározása. 3. Grafikus ábrázolás. 4. A mintavételek átlagának és átlag szórásának meghatározása 5. Ellenőrzési határok számítása (3. sz. melléklet). Cp értéke: Cpk értéke: Felső ellenőrző határ: Alsó ellenőrző határ: A vizsgálat eredményének értékelése Ismertesse a mintavételes ellenőrzést! az ellenőrzési terv tartalma, egyszeres mintavételi terv, kétszeres mintavételi terv. tétel. A rendelkezésére álló időben fejtse ki ismereteit az alábbi témakörben a vázlat szerinti csoportosításban! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére CIM fogalma: számítógépes eljárás, módszer és koncepció; a termelési rendszer fő komponenseinek, funkcióinak az integrálása.Olyan koncepcionális keret, amelyben az integrációs funkciókat a számítógépes hálózatok látják el. Integrált → Interface

Vendégszerkesztő: DESSEWFFY IMRE TARTALOM Király László: Az elektronikus adatfeldolgozás fejlődése és helyzete hazánkban az erdészet és faipar területén 481 Dr. Bondor—Illyés—Dr. Keresztesi: Számítóközpontok szervezése, valamint analitikus és elektronikus számítógépek alkalmazása a KGST országok erdőgazdaságában 48 A második világháború során a haditermelés tette szükségessé a mintavételes ellenőrzés tudományos alapjainak lefektetését. Ennek érdekében dolgozták ki 1941-44 között a MIL STD 105 mintavételi szabványt, amelynek lényegét ma is világszerte alkalmazzák Közúti automatizálási fejlesztések szakmai ellenőrzése, közúti forgalomirányító és távfelügyeleti szoftverrendszerek fejlesztése, közúti méréstechnikai fejlesztések, közúti közlekedési statisztikai feldolgozó szoftverek, közösségi közlekedési fejlesztések. 35. Timár Krisztina Borbála Dr. - szakért Előterjesztő: Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai főtanácsadója 7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2017. évi gazdasági folyamatairól Előterjesztő: Weilandics Miklós, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén mintavételes ellenőrzés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. TANÚSÍTVÁNY . Kovács Bence - részt vett, a POLINGONT Kft. által tartott . Core Tools (PPAP, FMEA, MSA,SPC,8D) szakmai képzésén és ott sikeres vizsgát tett

32 db friss egészségügy, gyógyszeripar állás, munka Pest megyében. Nézze meg a legfrissebb állásajánlatokat és jelentkezzen egyszerűen hu Egyrészt ugyanis a Közösség angolt vagy németet beszélő lakosságának az arányára vonatkozó statisztika nyilvánvalóan nem bizonyíthatja, hogy abban az összefüggésében, amely alá a beavatkozó védjegyével megjelölt áruk és szolgáltatások tartoznak, az angolt használják, még ha csak a nemzeti nyelv alternatívájaként is, az említett országok érintett.

Minőségellenőrzés ajánlatkérés 2 perc alat

1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról. (2) 21 A statisztikai regiszter az adatszolgáltatók nyilvántartása érdekében a jogi személyiségű gazdasági szervezet, a gazdasági tevékenységet (vállalkozást) folytató természetes személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, statisztikai azonosítóját, statisztikai csoportképző ismérveinek kódját. Új és aktuális Mérőgép technikus állások. Keress munkát az összes magyar állásportálról a Jooble weboldalán! Ingyenes, gyors és kényelmes álláskeresés regisztráció nélkül. 28.000+ álláslehetőség Ellenőrizze a (z) lakossági statisztika fordításokat a (z) angol nyelvre. Nézze meg a lakossági statisztika mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant Istraživanje EU-a o dohotku i životnim uvjetima je istraživanje uzorka, što znači da je ispitan samo malen dio stanovništva (uzorak).. A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztika mintavételes felmérés, ami azt jelenti, hogy a lakosságnak csak egy kis részét (a mintát) kérdezik meg A kétmilliós közbeszerzési bírság kiszabása után uniós ellenőrök nagyjából ötvenmillió forintos büntetést helyeztek kilátásba az egyik érdi óvoda-beruházás gyanús lebonyolítása miatt. A Fácán utcai közbeszerzés az előző, fideszes városvezetés sara, az új polgármester mégis jogorvoslatot kért a bíróságtól