Home

Beszéd hangszín

A megfelelő hangszín megtalálása és a helyes hangképzés elsajátítása az egész emberre hat: magabiztosabbá tesz, növeli az önbizalmat. Csökken az esetleg korábban nehezen érthető, vagy túl halk beszéd miatt érzett szorongás

Lehet javítani a hangszínünkön, beszédhangunkon

dallamosabb hangszín; 2-3 évesen. Beszéd hiányában nem fejlődik jól a fogalomalkotás, az elvont gondolkodás, a társakkal való kommunikáció stb. Gondoljuk csak meg, mekkora hátránnyal indul a társaival szemben az a hároméves, aki most kezdi kimondani első szavait! A megkésett beszédfejlődés későbbi tünetei a. 3. szempont a skála tanulásban gitáron: Felhasználás. Felhasználás alatt több mindent értek. Először is azt, hogy mennyire fogsz tudni könnyen példát találni az adott skálával kapcsolatban Beszéd közben az embert nem egy szegmens alapján ítéljük meg, hanem az egész embert fogadjuk vagy utasítjuk el sokszor akár a tartalomtól függetlenül. A beszéd, az azt kísérő, kiegészítő hatásokkal mint például a tekintet, a mimika, olyan egységes erőtérré forr, mely messze túlmutat a szavakon

A beszéd művészi szintű elsajátítását a beszédhibák megszüntetése előzi meg () a beszéd tudatos megvalósításának elméletével és gyakorlatával foglalkozik. Mivel csak a hangszín öröklődik, minden mást utánzással, tudatos alakítással hozható létre; ezért minden beszédhiba javítható. Felnőttként is Ennek oka, hogy beszéd közben a hang másként rezegteti meg a dobhártyát, mint amikor valamilyen eszközről, felvételről hallgatjuk. Nem csak a fiúk mutálnak A kamaszkor velejárója, hogy sok egyéb mellett a hangszín is megváltozik, ám ez nem csak a fiúkra igaz hangszín. Az egyes hangszer ek és énekhang ok megkülönböztetőn sajátos karaktere, jellemzõje. Más szóval, különbözõ hangszeren vagy énekhangon megszólaltatott azonos magasságú hang egymástól eltérõen hangzik. A hangszín az intonált hangnak, mint alaphang nak nyomában támadó felhangok (harmonikus részhangok. A velünk született jellemzők kissé változhatnak (pl. érzelmek hatására), de teljesen át nem alakulhatnak. A beszéd hangszínét általában a nyílt magánhangzók (közép- ill. alsó nyelvállásúak) nagyobb aránya esetén világosabbnak, a zárt magánhangzók esetén sötétebbnek érezzük

Szívesen változtatna a hangján? Van megoldás! - Blik

 1. hangszín; magasság; tempó váltása; a beszéd hibái; A jó beszédkészség, a helyes beszédtechnika nyelvi igényességünkről tanúskodik. A képzés része: a beszéd gyakorlatokkal való fejlesztése, előadásmódja és hibái javítása
 2. Az emberi hang nem egy frekvencián szólal meg, és az eltérő hangszín miatt halljuk különbözőnek az azonos hangmagasságú, azaz ugyanolyan alapfrekvenciájú hangokat is. A hangszínt az emberi hang esetén a hangképző szervek anatómiai jellemzői, a hangképzés módja határozza meg
 3. - a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét - a beszéd váltásait (erő, magasság, hangszín, tempó) - a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit - a különböző hangulatú szövegek előadási technikáit - a pódiumművészet történetét, kialakulását, és ismert alakjai

Megváltozik a hangod, ha több vizet iszol - Az orvosok

 1. Beszéd fordítása. Nyissa meg a Fordító alkalmazást. A képernyő tetején válassza ki a forrás- és célnyelvet. Koppintson a Beszéd ikonra. A hangszín nemének kiválasztásához koppintson a Hangszín elemre. Ezután válasszon a férfi vagy a nő lehetőségek közül
 2. tha trombita játszaná pontosan ugyanazt a hangot
 3. beszéddallam, hangszín, hangterjedelem) és a nyelvi jelek közti, aszegmentális tényezőket (beszédtempó, beszéd-szünet). A vokális jelek feladatai: a beszéd tagolása, a mondanivaló hangsúlyozása, az üzenet megértésének segítése. Jelöli: a beszélő érzelmi állapotát, hangulatát, a témához, a címzetthez,

Az előkészítés címszó alatt olyan általános beszédjellemzőket (szupraszegmentumokat) állíthatunk be a gyermekeknél, amelyek az egyes beszédhangoktól függetlenek, viszont a természetes beszéd kialakításának alapparaméterei. Ilyenek a hangerő, a ritmus, a hangszín, az alaphang Hangszín (a hang kiejtésben megnyilvánuló egyéni színezete) Hangsúly (a szavak valamely szótagjára eső erőtöbblet, nyomaték) Szünet (a beszéd tagolására való csöndegység) Az összetevők általában együttesen jelentkeznek, különlegességük, hogy nincs önálló hangtestük, ezért a jelentésmódosító. A hangszín kialakításában fontosak a rezonátorüregek: a garatüreg, a szájüreg, az orrüreg, az arcüregek és a homloküreg. A beszéd során változatos hangok sorozatait állítjuk elő, és eközben a hang magasságát, erősségét és színezetét egyaránt képesek vagyunk változtatni A beszéd szerveződése . a szenzoros beszéd: mások beszédének észlelése és megértése ; motoros beszéd: saját gondolataink és érzésvilágunk kifejezése ; A beszéd kialakulásának feltételei Biológiai, fiziológiás feltételek . a gége által a hangszín és a toldalékcső alakjának változtathatósága

A hangszín, a beszéd tónusa függ a beszélő nemétől, korától, alkati adottságától, emellett befolyásolja a gyakorlottság, a társalgási rutin, a képzettség is, sőt még a társadalmi helyzetével is összefügg. Így még érdekesebb az a megfigyelés, hogy az utóbbi évtizedekben a nők hangja kimutathatóan mélyült Helyi tanterv Beszéd és vers Alapfok 1 - 6. évfolyam 10 helyzetdalokban, zsánerképekben - Lírai dalok - hangszín, hangulat, érzelem, tempó - Ismerkedés a balladákkal - sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése tempót, ritmust, szünetet, gesztust 99* A beszéd természetes ritmusának gyakorlása 100*Szavak, szószerkezetek ritmusos ejtése 106* A hangszín javítása ill. szintentartása 107* A beszédhangok helyes képzésének gyakorlása 108* A már tanult magánhangzó-mássalhangzó kapcsolatok automatizálás

- Lírai dalok - hangszín, han-gulat, érzelem, tempó - Ismerkedés a balladákkal - sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése A tanulók ismerjék - a pódiumi kiállás, megszólalás alapve-tő ismérveit Legyen képes elő-adásában tudatosan alkalmazni a hang-súlyt, hanglejtést, hangszínt, beszéd Ennek oka, hogy beszéd közben a hang másként rezegteti meg a dobhártyát, mint amikor valamilyen eszközről, felvételről hallgatjuk. 2. Nem csak a fiúk mutálnak. A kamaszkor velejárója, hogy sok egyéb mellett a hangszín is megváltozik, ám ez nem csak a fiúkra igaz. Habár kevésbé észrevehető módon, de ebben az időszakban. Ennek oka, hogy beszéd közben a hang másként rezegteti meg a dobhártyát, mint amikor valamilyen eszközről, felvételről hallgatjuk. Nem csak a fiúk mutálnak. A kamaszkor velejárója, hogy sok egyéb mellett a hangszín is megváltozik, ám ez nem csak a fiúkra igaz

Beszéd (parole) Deme László: Hangszín:a nyelvek hangtestének megalkotása és megkülönböztetése (különbözőhangok) [a hang minősége (hangszín, hangszínezet) az a sajátosság, amelynek alapján a hallgatókét azonos intenzitásúés magasságúhangot különbözőnek ítél A megnyerő hangszín mellett az is fontos, hogy a hangunk jól bírja a terhelést, különösen, ha olyan munkakörre pályázunk, ahol kiemelt szerepet kap a beszéd és a helyes hanghasználat. A hangképzési zavarok szakértője, dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa adott tájékoztatást a. A kor előre haladtával a hangszalagok veszítenek szilárdságukból, emiatt a hangszín beszéd közben ingatag lehet, a hangmagasság is változhat. A férfiak hangja általában magasabb lesz, mert az ő hangszalagjaik rendszerint merevebbé és vékonyabbá válnak

beszéd jellemzésénél o hangszín - rhinofóniás, gombócos, préselt o beszédtempó o beszédritmus o hangerő; beszédfejlődésre vonatkozó adatok o gagyogás, egyszavas mondatok, folyamatos beszéd kialakulásának ideje, jelenlegi beszédállapo A hangszín változásai jelzésértékűek is lehetnek. A világosabb hangszín kiemeli a lényeget, érzékelteti az örömöt, míg a sötétnek nyomasztó a hatása, bánatot fejezhet ki. A hangfekvés, hangterjedelem. Az egyéni orgánumnak és a beszéd zeneiségének másik fontos sajátossága a hangterjedelem A beszéd megértése aktív folyamat, amelynek során a hallgató az érzékelt hangjelenségeket (beszédjelenségeket) értelmezi. Magyarországon a beszédészlelés és a beszédmeg- a hangszín, vala-mint a kifejező hangváltozás szerepelt az adatlapokon mint a közléstartalmat kifejező akusztikai eszköz. A kifejez

A hangszín a fontos, nem a hangerő! A maszk lehalkítja az emberi hangot és némiképp torzítja is a hangszínt. Ebben a helyzetben azt gondolnánk, hogy a hangosabb beszéd lehet a megoldás •A beszéd érzelmi jegyei a hangmagasság, a hangerő, a hangszín, a gyorsaság; életkorral fejlődik és gyakorolható, kultúrától, nyelvtől független •Ellentétes érzelmeket összetéveszthetünk, azonosakat ritkán. III.2.g. Az érintés hatalm Ennek oka, hogy beszéd közben a hang másként rezegteti meg a dobhártyát, mint amikor valamilyen eszközről, felvételről hallgatjuk. NEM CSAK A FIÚK MUTÁLNAK. A kamaszkor velejárója, hogy sok egyéb mellett a hangszín is megváltozik, ám ez nem csak a fiúkra igaz A hangszín beállítása: Koppintson a Beszéd lehetőségre, majd húzza el a csúszkát. Igény szerint a Magasságváltás beállítást is bekapcsolhatja, ha azt szeretné, hogy a VoiceOver magasabb hangon mondja ki a csoportok (pl. listák vagy táblázatok) első elemét, a csoportok utolsó elemét pedig mélyebb hangon

Beszéd- és hangterápia-Fül-orr-gége Közpon

 1. A legfontosabb mondatfonetikai eszközök: a hangsúly, a hanglejtés, a hangszín, a szünet, a beszéd sebessége, és a hangerő. Ezek a mondatfonetikai eszközök egyszerre, egymást erősítve és kiegészítve fejtik ki hatásukat az élőbeszédben, a mondatok, a szövegek értelmi és érzelmi tagolásában. 16
 2. t ma tennénk!.
 3. (magasság és dallam, hangerő, időtartam, ritmus, hangszín, szünet) is kapnak több-kevesebb szerepet. Minél több szerepet kapnak, annál gazdagabb és kifejezőbb a megszólalás. Beszéd, ének, zene A hang és hatása kultúrtörténetünk egyik alapeleme. Az őskori kultúra kezdetén az emberek életében a jelentést közvetítő.
 4. A hangszín a hang azon sajátossága, amely alapján az azonos erősségű és magasságú hangok megkülönböztethetők egymástól. A hangszínt az alaphang és a felhangok számának aránya adja. A beszélő beszédszervei határozzák meg, de a beszélő érzelmei is befolyásolják. Az egyénre leginkább jellemző beszéd-sajátosság
 5. Beszéd, szóbeli szövegalkotás Kulturált kapcsolat a beszédpartnerrel. A megfelelő stílus megválasztása. ritmus, hangszín és hangerő, világos és meggyőző beszéd. Az értelmes, értelmező szövegmondás képessége. Autentikus és fontos információk közlése a téma és szituáció függvényében: bizonyítás.
 6. befolyásolni. Tehát a beszéd egy benyomást ad másoknak magunkról. (Subosits, 2002) A hangszín szorosan összefügg a személyiséggel - írja Montágh. A préselt, rekedtes hangszín inkább az agresszív, primitív emberek hangját jellemzi, a pihegő lágyság pedig a bizonytalan, szorongó emberekét (főként nőkét). (Montágh.

A beszéd kialakulása rendszerint késik. A halláscsökkenésben szenvedő gyermek inkább vizuális beállítottságú, feltűnően keresi, figyeli a beszélő szájmozgását. A lassan kialakuló beszéd akusztikailag is eltér a megszokottól, jellemző rá a monotónia, a rossz szóhangsúly, a magas hangszín, a halk vagy túl hangos. A hangszín és a hanglejtés a beszéd zenei magasságának és mélységének a változása. A szép beszédhez meg kell tanulnunk a hangsúlyviszonyok felismerését és pontos alkalmazását is. A magabiztos, jó technikával és némi rutinnal a beszélő lámpaláza is legyőzhető A hangszín a hang azon sajátossága, mely alapján az azonos erősségű és másságú hangok megkülönböztethetők egymástól. Az egyénre leginkább jellemző sajátosság. A beszélő beszédszervei határozzák meg, de a beszélő érzelmei is befolyásolják. Árnyalati gazdagsága befolyásolja a beszéd tartalmát, jelentését A Díj átvételét követő köszönő beszéd sajátos műfaji ismérvekkel bír. Egyszerre tartalmaz olyan visszatérő, stabil elemeket, mint a köszönetnyilvánítás és a dedikáció egy személynek vagy szervezetnek. ott hangszín (különösen 1:05-től) is, minden egységesen a kulcsüzenet szolgálatába állt. A tetőpontot nem.

Szoftverek az alábbiak által nyújtott beszéd- és hangélmény támogatásához, lehetővé tételéhez és javításához: berendezések audiojelek hangszín-jellemzőinek megváltoztatásához, nevezetesen audio-tömörítők, hangosságnövelők, dinamikus jellemzők megváltoztatására szolgáló berendezések, zavarszűrők, limiterek. BESZÉD: ÍRÁS: Hangzó forma: Látható, vizuálisan felfogható: időben korábbi (homo sapiens biztos tudott beszélni) időben későbbi (kb. 5000 évvel ezelőtt) általában gyorsabb: általában lassúbb: spontán, kevésbé alkalmas előzetes tervezésre, lazább szerkesztésű: lehetőség a megtervezésre, gondosabb, tömörebb. A szónoki beszéd felépítése. 1.) Bevezetés: a hallgatók megszólítása, figyelmüknek felkeltése, a tárgy előkészítése - elsősorban az érzelmekre hat, ezek segítségével teszi motiválttá a közönséget a befogadásra hangszín, beszédszünet, beszédtempó. Libri Antikvár Könyv - Könyv ára: 890 Ft, A beszéd művészete - két hanglemezzel - Fischer Sándor, Nagyon időszerűvé vált, hogy minél többen jussanak el az ösztönös beszéléstől a tudatos beszédformálásig, a tiszta, kifejező beszédstílusig. Ez nemcsak a tár A beszéd motoros szerveinek tudatos fejlesztése. Hallási észlelés fejlesztése: emberi hangok, tárgyak, gépek, hangszerek, hangjai. Mozgáskultúra, beszédviselkedés fejlődése. Mozgás. A mozgás, a gondolkodás az érzékelés és az észlelés együttes fejlesztése a nyelvi fejlődés tükrében

A beszéd-rendellenességek legfontosabb jellemzői Az

 1. Hogyan jellemezhető beszéde jelenleg? (A beszédszervek, a légzés, a hangképzés, az artikuláció, a hangok kiejtése, a hangsúlyozás, a hanglejtés, a hangerő, a hangmagasság, a hangszín, a beszédtempó, a beszéd folyamatosságának véleményezése) Vannak-e a beszédhibát enyhítő, vagy súlyosbító kommunikációs helyzetei
 2. (nyelv, beszéd, közlés szavakkal) a gondolati tartalmat továbbítja. Nem verbális ( szavak nélkül, megjelenéssel és jelekkel, gesztusokkal, testbeszéd) a kapcsolatra utaló egyéb jeleket és emocionális tényezőket továbbítja . Metakommunikáció (hangszín, hanghordozás, stb.) Általában egyszerre több módon (jelkészlet.
 3. - a különböző beszéd stílusokat - mélyebb önismeretre tesznek szert, mely által formálódik a személyiségük - beszédük javul, a kommunikáció fejlődik - a tréning végére alkalmazni tudják az eddig tanultakat Amivel foglalkozunk: - Hang és légzés, hanglejtés, hangsúly, hangerő, hangszín, hangmagasság, beszéd tempó

Bevezetés: 5: A beszéd élettana: 11: A mellkas: 13: Anatómia és fiziológia: 13: A légzés: 15: A gége: 41: Anatómia és fiziológia: 41: Zöngeképzés: 44. A Mac gép VoiceOver segédprogramjában elnémíthatja a beszédet, és testreszabhatja a rendszerhangok beszédhangra vonatkozó beállításait Hangszín A hangszín és a beszéd dallama - a hangerővel ellentétben - nem annyira a szituációhoz, hanem a beszélő személyiségéhez, érzelmi állapotához alkalmazkodik. A laza, oldott, kiegyensúlyozott és magabiztos emberek, akik bátran vállalják érzéseiket, telt, csengő, dallamos hangon beszélnek Nemcsak a gégegyulladás vagy a torokfertőzés, hanem akár a reflux, a Parkinson-kór vagy daganatos betegség tünete is lehet

PPT - Host,hostess PowerPoint Presentation, free download

3.5. A beszéd jellemzői - Eszterházy Károly Universit

Beszéde konatív és fatikus funkciójú, hiszen minden hangmegnyilvánulása felszólító jellegű vagy a kommunikáció fenntartására irányul.(Lengyel 1981) A dallam, a ritmus és a hangszín változásai az első év vége felé a gyermek megnyilatkozásainak fontos jellegzetességévé válnak Tünetek a beszéd és nyelv területén. Furcsa, sokszor éneklésre emlékeztető hanglejtés és hangszín. Túl pedáns felnőttes kifejezésmód. Elmondottak szó szerinti értelmezése, nem tud olvasni a sorok közt. Nehézség a humor, irónia értelmezésével. A beszélgetőpartner jelzéseinek figyelmen kívül hagyása Mitől függ, hogy kinek milyen a hangszíne? A szüleink hangjainak keveredésből alakul ki a sajátunk vagy semmi köze hozzá? - Válaszok a kérdésr Beszéd prozódia (a dallam, a kiejtés sebessége, a ritmus, a hangsúlyozás, hangerő, hangszín) Az idegrendszer felépítése:-Környéki idegrendszer-Központi idegrendszer A hangszín tanulható Hangunk sokkal többre képes, mint gondolnánk, a legtöbben azonban a minimumot is alig hozzuk ki belőle. Professzionális hangképzésben többnyire csak a hangjukat hivatásszerűen használó színészek, énekesek részesülnek, pedig sokszor a hétköznapokban is hasznát vennénk az így elsajátított képességeknek

Beszédhang - Wikipédi

A biztonságos beszéd alapja a rekeszlégzés kialakítása és automatikussá tétele. A légzés automatikus, reflextevékenység, melynek funkciója a szervezet oxigénnel való ellátása. A beszéd ugyanerre a folyamatra, de a kilégzési periódusra épül. Hangszín, hangulat gyakorlat:. ismerős beszélőt. A beszéd, így a zönge az emberi tevékenységek sokaságának elengedhe-tetlen kelléke. Az ANSI (American National Standards Institute) 1960 óta érvényben lévő meghatáro-zása szerint a hang minősége (hangszín, hangszínezet) az a sajátosság, amelynek alapjá

PPT - Gyermekkori beszédhibák és kezelésük PowerPointEres izomzat - az izomzat felépítése és szerepe szerzőGége betegségei, a gége rosszindulatú betegségei

Megkésett beszédfejlődés Családinet

beszéd és az írás. A verbális kommunikáció eszközei a nyelv és a beszéd. Hátránya, hogy az információ csak kis területen terjed, és csak az adott területen tartózkodókhoz jut el. Beszéd közben kifejezi, a hangszín pedig a beszélő lelki állapotáról ad visszajelzést (Buda 1994: 55-64). 2.5 A hang a hallószervünk által felfogható, rugalmas közegekben - például levegőben - mechanikai hullámként terjedő rezgés. Élettani, lélektani értelemben a hangrezgés által a fül és a hallás által érzékelt hangérzet. Hangoknak nevezzük az emberi beszéd, a beszélt nyelvek, illetve a zene, a zenei hangrendszerek alapelemeit is

Skálák nehézségi szintjei - tanulási sorrendje

Függ a rezgés frekvenciájától, a hangnyomástól, az anatómiai tulajdonságainktól és még egy sor dologtól. A hangszín tehát nagyon leegyszerűsítve az, ami nem a hangmagasság, nem a hangosság, hanem az, ami megkülönbözteti két ember vagy két hangszer hangját. Ez az, amin a hélium kavar egy kicsit Ø beszédmanipuláció: pl. megváltoztatni a beszéd sebességét úgy, hogy a hangmagasság (és hangszín) változatlan maradjon Ø ember-gép kapcsolatok megváltozása: a kezelés és szemlélésen keresztül megvalósuló hagyományos ember-gép kapcsolatot felváltja a verbális ember-gép kapcsola A szép beszéd nehéz. Montágh Imre tanítása szerint a beszédünket nem örököljük (leszámítva azt, hogy nyilván betegségek befolyásolhatják ezt), hanem gyermekkorunkban a környezetünktől tanuljuk. a hatásszünetek, az artikuláció, a hangsúly, a hangszín mind-mind nagy szerepet játszik benne. Nyilván nagy.

A meggyőző beszéd titkai - tanácsok a beszédtanártó

A beszéd szépségének eszköze lehet a hangszín, a hangerő, a hanglejtés, a beszédszünet stb. A hangszín érvényesíthető bizonyos beszélőtípusok, személyiségek utánzásában A hang és annak használata, az úgynevezett paranyelv, a személyiség része. A közkedvelt újságírók és narrátorok sajátos módon beszélnek. Ide tartozik a beszéd sebessége, a hang minősége, a hangmagasság, a hangszín és a hangerő, amelyek alapján a hívott fél már az első néhány szó alapján azonosítani képes Önt

Beszédtechnikával a követhető, érthetőbb kommunikációért

A hangszín elcsuklik, gyakran fátyolos, rekedt. Garat-, légcső gyulladással társulhat. RHUS TOXICODENDRON 15 CH napi 2x5 szem (9 CH is lehet, ha az elérhető) A rekedtség a beszéd elején erős, majd a hangszálak bemozgatására, a beszéd folytatására avul. Nedves időben történő megfázás, torokgyulladás kiválthatja Ismerje meg a 'hangszín' meghatározását. Nézze meg a kiejtést, a szinonimákat és a nyelvtant. Keresse meg a 'hangszín' felhasználási példákat a nagy magyar korpuszban A beszéd feltételei: szó eleji hangsúlyozás; Hanglejtés: magyar mondatokban általában Ép beszédszervek; ereszkedő (mondatfajtáktól és szöveg- Ép érzékszervek; egésztől függ) Ép idegrendszer; Megfelelő beszélő környezet; Hangszín: indulat- és hangulat- valamint Hármas asszociáció; orientáció-kifejezés; Motivált. Régebben ugyanerre a célra megfelelt a retorika, a helyes, meggyőző beszéd és érvelés tudománya. Kommunikációs csatornák. Az emberek közti személyes kommunikációban szavak, hangszín (moduláció) és nem verbális kommunikációs (NVC) vagy testnyelvi csatornák működnek egyidejűleg

Cégtréning - Verbális és non-verbális kommunikáció

Szókimondó - beszédtechnika tréning - metakommunikáció, hangszín- és ritmus váltások, dinamikák, légzés, artikuláció, hatásos előadásmó ajkak beszéd hang hangszín kutatás száj szex szexuális beállítottság. Tweet. Kapcsolódó tartalmak. A leghatásosabb mondatok szex közben. írta: ridikul.hu. nov . 2 . Ha elhagysz, magaddal viszel? írta: ridikul.hu. nov . 2 . A női orgazmus titkát sok férfi nem is sejti. a pajzsmirigy túlműködése és a megnagyobbodott golyva is járhat hangképzési zavarokkal: ebben az esetben csökkenhet a hang ereje. A nemi hormonok zavara A nők hangja életük során kisebb-nagyobb mértékben akár többször is megváltozhat: mind a pubertáskor, mind pedig a klimax hatással van a hangszínre A hang intenzitásához kapcsolódik. Ritmus: Időtartamok. Ide tartozik a beszéd sebesség, bizonyos szótagok vagy fonémák nyújtása, és a szünet. Hangszín: Érzékelhető kommunikációs szerepe van, de hogy pontosan mi a hangszín, azt nehéz megfogalmazni, és még nehezebb mérni. Spektrális tulajdonság A helyes beszéd az iskolai oktatás valamennyi szintjén valamint a beszédművelők körében fontos kompetencia. Sajnos sokszor tapasztalom, hogy számos előadó nincs tisztában az alapvető retorikai ismeretekkel és a magyar nyelv beszélt szabályaival