Home

Esperes reformatus

Számos templom és közösségi ház felújítása kezdődött meg a

Esperes - bekesireformatusok

Esperes . Katona Gyula református lelkipásztor életútja. 1956. június 6-án született Gyulán Katona Gyula református lelkipásztor és Borbély Magdolna banki tisztviselő elsőszülött gyermekeként. Testvére László 2 évvel volt fiatalabb nála, akivel mindig nagyon szoros kapcsolatban volt, 1990-ben bekövetkezett tragikus. Szatmári Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal) Egyházmegye: Cím: 4751 Kocsord, Táncsics Mihály u. 50. Levelezési cím:- Központi telefon: +36-30-529-5387: Központi fax:- Központi mobil:- Központi e-mail: szatmari.em@reformatus.hu: Honlap:- OM azonosító:-Leírás: Egyházmegyei hivatal vezetője: Katona Rolan Nagykunsági Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal) Egyházmegye: Cím: 5300 Karcag, Kálvin út 3. Levelezési cím:- Központi telefon: +36-59/312-243: Központi fax:- Központi mobil: +36-30/627-8607: Központi e-mail: nagykunsagi.em@reformatus.hu: Honlap:- OM azonosító:-Leírás: Katona Gyula esperes, református lelkipásztor húsvéti gondolatai. Július 28-án lesz a rosszerdei harang újraszentelése Református istentiszteletek a Békés Tv-é Esperes beiktatási istentisztelet by Lucski Zsofia · Published 2021-06-11 · Updated 2021-06-11 2021. június 12-én (szombaton) 10 órától a Debreceni Református Nagytemplomban kerül sor a Debreceni Református Egyházmegye újonnan választott esperesének Nagytiszteletű Hadházi Tamásnak ünnepi beiktatására

Az első CSAKIS fesztivál több mint 700 résztvevővel

A 80-as évek végétől, a 90-es évek elejétől kissé fellélegezhetett ez a történelmi egyház is: hetven renovált templom és több új (pl.: Bóly, Drávaszabolcs, Komló, Pécs, Szederkény,Villány), valamint a Pécsi Református Kollégium és a siklósi Sztárai Mihály Általános Iskola és Óvoda mutatja a jövőépítő reménységet a jelenleg 31 szervezett egyházközségben élő mintegy 25 000 baranyai reformátusnak Békési Református Egyházmegye Esperesi Hivatala: Esperes: Demeter Ottó: Egyházmegyei gondnok: Markó István: Cím: 5537 Zsadány, Béke u. 54. Tel/Fax: (+36 30) 664 3246: E-mail: bekesi.em@reformatus.hu: Honlap: www.bekesmegye.reformatus.h A Tiszáninneni Református Egyházkerület a 18. században alakult ki, bár már az 1646-os szatmárnémeti zsinaton is felvetődött az egyházkerület, valamint a püspökválasztás gondolata, de akkor az esperesek meghiúsítottak a terveket. Korábban a négy esperesség rendelkezett püspöki jogokkal, valamint a közeli Egri püspökség is gátolta a közös vezetésű egyházkerület kialakítását. Változást III. Károly király 1725. augusztus 9-én kelt rendelete hozott. Négy évvel ezelőtt, 2018 júniusában indult el a Magyarországi Református Egyház eddigi legnagyobb esélyteremtő programja, a Bárka tábor első turnusa. Az európai uniós pályázati forrásokból megvalósuló projekt négyéves időtartamra szólt Itt található a Bánáti Református Egyházmegye néhány református faluval, városi magyar reformátussággal, ők a Szerbiai Református Keresztyén Egyház egyik egyházmegyéjét alkotják. A magyarországi egyházmegyék a Csongrádi és Békési Református Egyházmegye, ezek a Tiszántúli Református Egyházkerület részei

a Veszprémi Református Egyházmegye esperes jelöltjének bemutatkozása. Vezérigém: Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére Róma 1,16. CSALÁDOM. 1971-ben születtem Budapesten. Édesapám gépészmérnök volt, Édesanyám citológus Veszprémi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala: Esperes: Császár Attila: Egyházmegyei gondnok: Papp Gábor: Cím: 8230 Balatonfüred Lóczy L. u. 70. Telefon: ( +36 30) 276 7803 : E-mail: esperes.aracs@gmail.com; veszpremi.em@reformatus.hu: Honlap: www.refdunantul.hu/lap/veszpremie

MRE: Szatmári Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal

Szabadi István református lelkipásztor vagyok, nős, tíz gyermek édesapja. Tősgyökeres dunántúli, tehát itthon vagyok. A körmendi református gyülekezetben 33. éve szolgálok. A szentgotthárdi gyülekezetnek is 14 évig gyülekezet- és templomépítő lelkipásztora voltam. Jelenleg az Őrségi Egyházmegye főjegyzője, esperes. Négy évvel ezelőtt, 2011-ben indítottam útjára édesapám, Horváth Barna (1936-2009) volt borsod-gömöri református esperes életműsorozatát. A szerző nyomtatásban megjelent és kéziratos hagyatékából a tervek szerint 15-20 tematikus kötet készül egyenként 100-500 számozott példányban Új vezetője van a múlt év végétől a Baranyai Református egyházmegyének: a zengővárkonyi lelkészt, Győrfi Bálintot választották meg esperesnek a nyugdíjba vonuló Kovács János helyére, akivel az aktuális gondokról, új célokról, a hitre fogékony fiatalok online lehetőségeiről beszélgettünk

MRE: Nagykunsági Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége nevében Molnár János egyházkerületi főgondnok, a leköszönő elnökség nevében Vad Zsigmond nyugalmazott esperes-lelkipásztor, a Debreceni Református Egyházmegye nevében Szilágyi János gondok, a tiszántúli esperesek nevében Szalay Kont szatmári esperes köszöntötte. Az esperes-gondnoki értekezletet Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke megnyitója vezette fel. Elmondta, ez a fórum az, amely kötött törvényalkotási menetrend híján alkalmas arra, hogy a felmerült kérdéseket, gondokat az egyházmegyei vezetők kötetlenül megvitathassák

Katona Gyula esperes, református lelkipásztor köszöntője

Esperes beiktatási istentisztelet - Debreceni Református

esperes: Takaró András em. gondnok: Pogrányi Károly. Északpesti Református Esperesi Hivatal 2014 Pomáz, Hősök tere 1. T/F: 26 325 297 nyilas.zoltan@reformatus.hu esperes: Nyilas Zoltán em. gondnok: Dr. P. Tóth Zoltán. Tolnai Református Esperesi Hivatal 7135 Dunaszentgyörgy Rákóczi F. u. 117. T.: 75 536 023 tolnai.em@reformatus.h Somogyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatal Kapcsolat tartó: Hella Ferenc esperes. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1. E-mail cím: refsomogy@gmail.com Telefonszám: +3630/630-9130 www.refsomogy.hu. Egyházmegyei gondnok: Szabó István E-mail cím: refsomogy@gmail.co A mintegy fél évvel ezelőtt, amikor Katona Gyula esperes helyére új vezetőt választottunk a Békési Református Egyházmegye élére, akkor Demeter Ottó beszédében megnyugtatásul azt mondta, bár valóban zajlik valamiféle vizsgálat a zsadányi református egyházközség intézményeinél, ám azt a hatóság ismeretlen tettes ellen folytatja - mondta a Narancs.hu-nak.

Húsvét első napján azt ünnepeltük, hogy Krisztus diadalt aratott a halál felett. Hangzott a köszöntés: Krisztus feltámadott! S a bizonyosságra alapozott válasz: valóban feltámadott! Nagy erőforrás ez ma is, amikor nagytiszteletű Sipos Kund Kötöny esperes úrra emlékezünk, aki földi életét ennek meghirdetésére szánta Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese fogadta a szombaton elballagó refis diákokat az Esperesi Hivatalban. Kedden délelőtt egy-egy órát sikerült beszélgetni a három osztály megjelent diákjaival. Én vagyok az út, az igazság és az élet. - idézte a jól ismert jézusi mondatot az esperes, majd a diákok életútjáról beszélgettek, körbeülve. Igét hirdet Dr. Fekete Károly püspök Húsvét vasárnap:9.00 Istentisztelet úrvacsora osztással. Élő közvetítés a Duna World csatornán Húsvét hétfő:10.00 Istentisztelet közvetítése a Kossuth Rádión a Pápai Református Templomból. Igét hirdet ifj. Márkus Mihály esperes Nagy szeretettel köszöntöm a Somogyi Református Egyházmegye weboldalán. Jó, hogy ránk talált, kérem lépjen közelebb hozzánk, és ismerkedjen meg velünk! Szívesen látjuk a közösségeinkben legyen akár gyermek, ifjú korú, fiatal, felnőtt, középkorú vagy idős testvérünk A Bibliás Könyvesbolt, a Bibliamúzeum, a Reformáció a bélyegeken - Dr. Kocsis Attila bélyegkiállítása és Mátyás Lajos ny. esperes kiállítása - a Dunántúli Református Egyházkerület valamennyi temploma akvarellen - mindhárom nap várja az érdeklődőket

1 Elizeus próféta magához hívott egy prófétatanítványt, és ezt mondta neki: Övezd fel derekadat, vedd kezedbe ezt az olajoskorsót, és menj el Rámót-Gileádba! 2 Amikor odaérkezel, keresd meg Jéhút, Jósáfát fiát, Nimsí unokáját Fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban ((1Kor 15,58)) Márton Gergely, 2021-06-15 12:55:28. A Balaton part, Kaposvár és környéke (Zselic), Csokonyavisonta-Csurgó, Nagykanizsa és a Zalai rész, belőlük tevődik össze a Somogyi Református Egyházmegye Bán Béla, esperes, Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Nem volt könnyű ezt elfogadni, feldolgozni, meg az ezzel járó terhet. Hála Istennek, hogy a szűkebb környezetemből és a családomból, a gyülekezetemből, meg az egyházmegyéből is alapvetően támogatást, megértést kaptam és ez biztatott arra, hogy a. Két évtizede vezeti a református gyülekezetet dr. Kádár Zsolt esperes Egres Béla Ünnepi, hálaadó istentiszteletre gyűltek össze Eger protestáns hívői a református templomban abból az alkalomból, hogy a gyülekezet vezetője, dr. Kádár Zsolt esperes immár húsz esztendeje szolgál a hevesi megyeszékhelyen Június 6-án a Szatmári Református Egyházmegye szervezésében megvalósult az Ifjúsági Nap Jánkmajtison. A május 30-án ünnepélyesen átadott Jánki Missziós Központ megtelt konfirmandus fiatalokkal, akiket Szalay Kont esperes úr köszöntött ezen a vasárnapi délutánon

Baranyai Református Egyházmegye - Baranyai Református

 1. den tagjának, a közösség életében fontos szerepet játszó.
 2. Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala. 1092 Budapest, Ráday u. 28. Hivatali idő: hétfő-csütörtök 8.00-16.00 pénteken 8.00-14.00 óra közöt
 3. A Veszprémi Református Egyházmegye espereseként, Lukáts András esperes úr hirtelen halála után két és fél éven át vezette az egyházmegyét is, egy nehéz időszakban. Hálát adunk családjáért! Hálát adunk feleségéért, hálát adunk gyermekeiért, akiket Isten ajándékaként szeretett. Hálát adunk unokáiért
 4. A tisztújítási folyamata a református egyházban még 2020 szeptemberében elkezdődött a hazai egyházmegyékben, egyházkerületekben és zsinati szinten is. A mai ünnepi közgyűlésen igét hirdetett dr. Fekete Károly püspök. Koncz Imre esperes Vásárosnaményban született, itt került közel Istenhez

Esperes: Görözdi Miklós: Emi gondnok: Ing. Molnár Rudolf: Cím: 946 14 Zemianská Olča Kostolná 708/4: Telefon: +421-35-7796245, +421-907-39656 Régi-új esperes a református egyházmegye élén. Szerző: Dobó Csaba. 2008. december 30. kedd 2009. január 3. szombat. Cikkünk frissítése óta eltelt 12 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak. Megosztás. Facebook Baranyai Református Egyházmegye (esperes: Győrfi Bálint) Püspökjelöltek: dr. Balla Péter, Balog Zoltán Kerületi főgondnokjelöltek: dr. Kovács Levente, Veres Sándor Esperesi tisztségre jelöltek: Győrfi Bálint, Wébel Zsolt Egyházmegyei gondnoki tisztségre jelöltek: dr. Nagy Anna, Pollák Sándo Megerősítették a zsadányi református esperes beiktatását. L. B. A Békési Református Egyházmegye esperesének választották Demeter Ottó zsadányi református lelkészt, akinek beiktatását pénteken erősítették meg ünnepélyesen a helyi református templomban tartott istentiszteleten. Ezt ne hagyja ki Az igehirdetési és a beiktatási szolgálatot Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke látta el. Fekete Károly az Ef 4, 1-3. alapján hirdette Isten igéjét. Az év eleje óta várjuk azt az alkalmat, hogy méltó módon történhessen meg az egyházi tisztújító folyamatot lezáró esperes beiktatási.

Tisztségviselők - Békési Református Egyházmegy

református püspökök életrajzáról készített munkája (Smirnai Szent Polikárpus) egyik példányával együtt egy 1799-ben Pesten nyomtatott kalendárium2, amely a 19. század első felében nagysolymosi Incze Simeon nagybaconi pap és erdővidéki esperes tulaj-donát képezte. Tulajdonosa Gödri Ferenc sepsi és Fe A Református Énekek hangversenyt - amely a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepe - 2002 óta azzal a céllal rendezzük meg minden évben, hogy ott a REFORMÁTUSOK HASZNÁLATÁRA KIADOTT ÉNEKESKÖNYV ZSOLTÁRAIBÓL ÉS ÉNEKEIBŐL koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában, amely új CD és DVD kiadását teszi lehetővé A Szatmári Református Egyházmegye vezetője doktori diplomát szerzett. Kitartó munkája következményeként Király Lajos esperes a nyár folyamán PHD fokozatot kapott, mely lelkipásztori és egyházvezetői szolgálatában, munkásságában segíti

Helyszín: Debreceni Református Nagytemplom. Igehirdető: Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor. Köszöntőt mond: Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Dr. Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere. Ember Sándor, a Nagytemplomi Református Egyházközség főgondnok Beiktatták az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét. 2014. Dec 29., szerző: Adminisztrátor. December 27-n Poroszlón az Egervölgyi Egyházmegye alakuló közgyűlést tartott. Az alkalom keretében sor került az egyházmegyei tisztségekre való választásra, majd ünnepi istentisztelet keretében Csomós József püspök. A Református Nagytemplomban Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Az ünnepi alkalmon a történelmi egyházak és felekezetek képviselői mellett városi és megyei politikusok is részt vettek. Címkék: Hadházi Tamás, esperes, református, Nagytemplom, Debreceni Református Egyházmegye.

Szakál Péter református esperes előadása Körmenden. A körmendi KÉSZ idei előadássorozatának utolsó felvonásán Szakál Péter református esperes gondolatait hallhatta az érdeklődő közönség Ádvent mai üzenete címmel Gyorsárverés | 1935 Üllő, a pesti református esperes levele özvegy báró Nyáry Lászlónéhoz a kosdi lelkész választása ügyében, gépelt, aláírt, fejléces papíron 2021. Aug. 15., Sunda Esperes beiktató ünnepi istentiszteletet tartottak szombaton a debreceni Nagytemplomban. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke az istentiszteletet követően iktatta be Hadházi..

Tiszáninneni református egyházkerület - Wikipédi

 1. Iskolai értesítők - Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium 1856-1948 Iskolai értesítők - Református tanítóképző intézet 1874-1946 Acta Patakina sorozat kötete
 2. A gyülekezet élén az ún. presbitérium áll, amelynek elnöke a lelkész és a gondnok. Minden - a közösségünket érintő - kérdésben ez a 6 évre választott, gyülekezeti tagokból álló presbiteri tanács dönt. A Nyírbátori Református Egyházközség lelkészei. Balázs 1548. Pály uram 1597. körül. Debreceni Dormány.
 3. A tanítók rendszerint a debreceni kollégiumból kerültek ide. Így került Vésztőre - szülőfalujába - rektornak Kis Bálint is, aki később szentesi lelkipásztor, esperes lett. Az 1800-as évek első felében Vésztő újabb iskolaépületekkel gyarapodott, a református egyház áldozatkészségéből (állami iskola csak 1907-ben.
 4. A megtartó hitből lett közösségi erő 2000, 1000 és 500 évvel ezelőtt is - tette hozzá az egyházvezető. Alaptörvényünk rögzíti, hogy a kereszténység nemzetmegtartó erő, de nemcsak az, hanem nemzetet megalkotó, nemzetet teremtő erő is. A nemzet pedig akkor boldog, ha a személyes boldogulás és a közösségi.

Magyarországi Református Egyház - Reformatus

Békési Református Egyházmegye - Minden ékesen és jó

esperes református egyház 19. század 2 20. század eleje 1 Eredmények 1 - 18 de 18 kereső kifejezés: : '' , Keresési idő: : 0.02 esperes református egyház Eredmények 1 - 1 de 1 kereső kifejezés: : 'református egyház' , Keresési idő: : 0.03s Rendezés Relevancia Dátum (csökkenő) Dátum (növekvő) Jelzet Szerző Cí Alaposan megadta a módját a Dunaújvárosi Református Egyházközség Czeglédi Péter Pál dunaújvárosi lelkész ünnepélyes beiktatásának. Az ország több részéből érkeztek egyházi méltóságok, de még korábbi szolgálati helyéről, Hajdúbagosról is eljöttek páran az egyházközségből

Veszprémi Református Egyházmegy

Reformatus.h

 1. denütt érezhető. A protestáns prédikátorok és tanítók országszerte végzik a munkájukat akkor is, ha még nincs templom
 2. F ő c í m : Szini János kézdi református esperes 1868. B e s o r o l á s i c í m : Szini János kézdi református esperes 1868. K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő . S z e r e p : közread.
 3. Kolozsvár, 2013. február 13. Felekezetközi imahét a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközségbe
 4. A református esperes fél évszázada Ötmillióan hallgatták Haltolvajok fénykora a Tiszán Az utóbb időbei viszonylan keveseg hallunt a Tiszk halálloa - mányának ciá utánn alakulásáróli a szennyezé, utá elnépsn - telenedett Tisza-t környékérőló aho akko,l szintr ege csapásry a megszűnt a horgászturizmus Zákony
 5. Ünnepi közgyűlésen iktatták be Koncz Imre esperest, aki immár hivatalosan is a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperese. A református esperes Pátrohán teljesít szolgálatot, hat évre választották meg. A tisztújítási folyamat a református egyházban még 2020 szeptemberében elkezdődött a hazai egyházmegyékben, egyházkerületekben és zsinati szinten is
 6. Online aukció: filatélia, numizmatika, képeslap, könyv, festmény, grafika, papírrégiség | 1862 Szél Kálmán nagyszalontai református esperes, Arany Júlia későbbi férjének lelkipásztori kinevezési oklevele 40x30 c
 7. Április 6-án, délután 3 órakor a gyomaendrődi Református Templomban Sipos Tas Töhötöm református lelkipásztor, esperes úr hálaadó Istentiszteletet tartott, melynek keretén belül röviden vázolta, hogyan lett a gyomai Református Templom lelkésze. Ezt követően Papp Tibor, az új lelkipásztor ünnepi beszédet mondott, melyben méltatta Sipos Tas Töhötömnek a.

Őrségi Református Egyházmegy

kassai református istentisztelet címszó alatt találhatjuk meg. Továbbra is szeretettel ajánlom testvéreim figyelmébe az Egyházunk honlapján (reformata.sk) található igei üzeneteket, valamint a Kossuth és Pátria Rádión, ill. a Duna Televízión keresztül sugárzott istentiszteleteket Református Egyház Alapítvány adószáma: 18666825-1-13 Református Egyház adószáma (országos): 0066 Testvérgyülekezeti szerződés Testvérgyülekezeti szerződés PÁLYÁZATAINK PÁLYÁZATAINK. 2021. augusztus 22. 10:00 - Élő közvetítés. 2021. augusztus 15.. Sion-házak. Sion házak. Szeretettel ajánljuk segítségünket azoknak a kecskeméti nyugdíjasoknak, akiknek az otthoni önellátás nehézséget jelent. Szolgálatunk a Kecskeméti Református Egyházközség fenntartásában 5 éve végez házi segítségnyújtást. Érdeklődni lehet: 06 / 30 675 63 38. KORONAVÍRUS. COVID19 Komlósi Péter, a ráckevei református lelkipásztor, délpesti esperes ajánlása Ajánlás Templomtorony, templomtető felújításához, új készítéséhez ajánlom Ócsai Sándor ráckevei vállalkozót, aki most (2004-ben) végezte el templomunk tornyának teljes felújítását, vörösrézzel való átfedését. Tisztességes áron dolgozott A zsűri tagjai voltak: Kajtár Magdolna magyar szakos tanárnő, Elek György újságíró, Harsányi László erdődi római katolikus esperes és Rácz Ervin erdődi református lelkipásztor. Mialatt a zsűri tagjai visszavonultak, Kajtár Magdolna irányításával március idusai hangulatot teremtettek a diákok, Petőfi Sándor köre.

A Nyírségi Református Egyházmegye 1990-ben megválasztotta esperesnek. Ő lehetett az első, demokratikusan megválasztott esperes Magyarországon. A rendszerváltás után az egyházi ingatlanok visszaadása, az ezzel kapcsolatos tárgyalások új távlatokat nyitottak a nyíregyházi gyülekezet életében Dunavarsányi Református Egyházközség Soli Deo Gloria Közösség Soli Deo Gloria! Programok Harangadományozás Harang- és Haranglábszentelés 2019. június 14., péntek 18 óra Apostoli köszöntés, fohász, zsoltáréneklés dr. Bóna Zoltán, lelkész Nt. Takaró András esperes és a vendégek köszöntése dr. Csizmadia Zoltán. A felszentelést 1949. december 18-án Füle József esperes végezte. Az imaház külső homlokzatára ez a bibliai ige került: Áldjad én lelkem az Urat! (Zsolt. 103:2), belülre, a szószék fölé pedig: Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta.(Ján.3:16)

Balatonarácsi Református Egyházközség Alapító székhelye: 8230 Balatonfüred, Lóczy Lajos utca 70 Típus: egyházi jogi személy esperes.aracs@gmail.com Telefon: 87342662 Mobiltelefonszám: 302767803 Fax: Ügyviteli adatok: Név. Imahét 2018 - 5. nap - Király Lajos esperes, református, Batiz Imahét 2018 - 5. nap - Király Lajos esperes, református, Batiz ← Imahét 2018 - 4. nap - Harsányi László esperes, római katolikus, Erdő Az igei szolgálat után Hunyadi Attila esperes úr beiktatta Mészár Istvánt az Aklihegyi Református Gyülekezet lelkipásztori tisztjébe, majd a következő igékkel áldotta meg: Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. 2 Timóteus 4:2. TTRE Esperes beiktatás a Nagytemplomban. Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet élő adásban volt. Június 12., 0:50 · 2,9 E megtekintés 1990 szeptemberében Bellai Zoltán esperes és Szászfalvi László csurgói református lelkész bejelentette az intézmény igazgatójának, hogy a református egyház élni fog a törvény adta lehetőséggel: visszaigényli egykori iskoláját

A Göttingai Egyetemen 1875-76-ban fejezte be tanulmányait. 1876. május 1-jén hívták meg Sarkadra esperesi káplánnak, s mint ilyen, a nagyszalontai ref. egyházmegyei lelkészi karnak tagja lett. 1878-ban először időközi lelkész volt, majd egyhangúlag önálló lelkipásztorrá választották Biharugrán Gordos Attila esperes. Tóth József egyházmegyei gondnok. Esperesi Hivatal: Cím: 61 Egerlövő, Ady Endre út 2. Tel./Fax: +36 49 339 018 vagy 06-30/637-3476. E-mail: refegervolgy@gmail.com Síremléke Szentesen, a Református középtemetőben található. A halálát követő évben - 1922. április 20-án - a gyomai református templomban Harsányi Pál békés-bánáti református esperes Futó Zoltán emlékezete című székfoglalójában méltatta munkásságát. [2 Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve: Mezőtúri Református Főgimnázium, 1530 . Kiss Ferenc (1862-1948) egyetemi tanár, esperes, két Kálvineum alapítója Emszt Kálmán (1873-1957), vegyész Túri (Turgonyi) Elemér (1874-1944) író, színész, rendez A 2021. június 20-án megtartott tanévzáró istentiszteleten iskolánk pedagógusa, Nagy Jánosné tanárnő vehette át a Karcagi Református Egyházközség által alapított elismerést Nt. Koncz Tibor esperes úrtól és Szentesi Lajos főgondnok úrtól

Confessio - Horváth Barna esperes életműsorozat

Élő közvetítés - Somogyi Alfréd református esperes istentiszteletet tart az apácaszakállasi református templomban 2020. április 13. hétfő - 14:02 Megosztá Az eseményen Bán Béla esperes mondott imát. A megszólalók mellett Pintér Gyula, a Kunszentmiklósi Református Egyházközség lelkésze, Németh Miklós, a kivitelező Modinvest Kft. ügyvezetője és ifj FRISS! Ki a legjobb Szegedi-s?. A 2. féléves iskolai időszakban, amelyben digitális oktatás is zajlott, számos tárgyban tehették próbára tehetségüket a gyerekek városi, térségi, megyei és országos megmérettetéseken Az első videók gyülekezetünk vezető lelkipásztorai, Dr. Fekete Károly református püspök és Vad Zsigmond esperes szolgálataival kezdődnek. Dr. Fekete Károly református püspök áhítata A beszélgetés résztvevői: dr. Fekete Károly református püspök, dr. Gyulay Endre nyugalmazott római katolikus püspök, dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott görögkatolikus püspök, Vad Zsigmond református esperes, nyugalmazott lelkipásztor, dr. Keresztesné dr. Várhelyi Ilona irodalomtörténész, muzeológus

Fónagy Zoltán református lelkész, esperes. Ez a szócikk/szakasz most épül, még dolgoznak az első verzión! A cikk építőjének: Ha az építés várhatóan néhány napnál tovább tart, inkább saját allapon végezd Nt. Koncz Tibor. az igazgatótanács elnöke. elnök-lelkész, esperes. Nt. Konczné Lehoczky Krisztina. lelkész, vallástanár. Szentesi Lajos . főgondno A Sárospataki Református Egyházközség lelkipásztorai . Gálszécsi István 1538. Dévai (Bíró) Mátyás 1539-1540. Dobai András, Újhelyi Imre 1540-1541. Siklósi Mihály 1547. Kopácsi István esperes 1549-1562. Sztárai Mihály 1564-1568. Balsaráti Vitus János 1571-1575. Szegedi István 1575. Czeglédi Ferenc esperes 1579-158

Igét hirdetett nt. Kraus Viktor az Ungi Református Egyházmegye esperese, a Mokcsakerészi és az Ungmogyorósi Református Gyülekezetek lelkipásztora. 2020.04.19. Vasárnap. Az igehirdetés a YouTube-on is elérhető: 23.5 MB. letöltés. 42. 2020-04-13 09:40:07. Lukács 24,1-12 A templomszentelési szolgálatot Vad Zsigmond esperes végezte. 2017. április 22-én Létavértesen került megrendezésre a Debreceni Református Egyházmegye Presbiteri szövetségének presbiter-továbbképzési alkalma, amelynek a Vértesi Református Egyházközség adott otthont. Témája az idősekről való gondoskodás, törődés Németi Margit az esperes főnökéhez, Fekete Károly püspökhöz fordult. Nem ért el vele semmit, Szabadi esperes megjelent a püspök előtt, és aljasul azzal vádolta Németi Margitot, hogy intrikál a református egyház ellen, és korlátozni akarja édesapját annak legszentebb akaratában

A központi református templomba gyűlt három zilahi gyülekezet hívei számára Szász Bálint Róbert esperes prédikált a vasárnapi hálaadó istentiszteleten, a Kálvineum történetét pedig Püsök Sándor Csaba lelkész elevenítette fel. Amint felidézte, az államosított épületet 1979-ben két részre osztotta, és külön. Tiszántúli Református Egyházkerület (Püspöki Hivatal) 4026 Debrecen, Pf. 65. Tel: 52/ 412-459 Vezető: Dr. Fekete Károly püspök. Csongrádi Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal) 6600 Szentes, Jókai u. 71. Tel: 63/ 322-068 Vezető: Juhász András esperes. Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye (Püspöki Hivatal

Új esperese van a református egyházmegyének BAM

A Reformátusok Lapja és a reformatus.hu közös megkereséssel fordult a püspöki és a főgondnoki tisztségekre jelöltekhez azzal, hogy négy témakör mentén fejtsék ki nézeteiket. közösség előmeneteléhez a maga talentumával, értékeivel, tudásával. Az egyházkerületi bizottságok és az esperes-gondnoki értekezletek. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. december 9-én tartott ülésén összeszámolta az általános tisztújítás szavazatait, és a következő eredményt állapította meg Takács Ádám 1733-1797 a türelmi rendelet után újraszervezett váci református gyülekezet első papja, templomának építtetője, prédikációs kötetek írója. Karacs Teréznek, a magyar nőnevelés egyik kezdeményezőjének nagyapja. V.V.V.E. 1993 Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1915. 1915. július 8. 4 Í915 július 8-án. 5. A pesti egyházmegyéből: Nagy Ferencz, esperes

Hella Ferenc református lelkipásztor, esperes Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap A Kiscsillag Református Óvodába jár Szollár-Nikolics Zsanna, a Kanizsai Fiatalok Közössége elnökének (aki a szervezet több tagjával együtt részt vett a tegnapi munkálatokban) 4 esztendős kislánya, Szollár Alina Anita A Dunántúli Református Egyházkerület Jegyzőkönyvei 1843-1949 Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1869 1869. július - Oldalszámok - 1

 1. A szülők joga és felelőssége a gyermekek nevelése, ahogyan nagyon helyesen ezt a magyar törvényhozás kimondta, és ha azt el akarják venni a szülőktől, akkor az a világ nagyon rossz irányba indult el - mondta Balog Zoltán püspök. Közölte: az alapkőletétel helyszíne szimbolikus, nem üres, bontás előzte meg
 2. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének igehirdetését követően Koncz Tibor esperes köszöntötte a hétszázötven éves település lakóit, majd zenés műsor következett. A településvezető mellett F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője és Hubai Imre, a Jász-Nagykun.
 3. Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke (b2), Salacz László, a Fidesz országgyűlési képviselője (b3), és Pintér Gyula, a Kunszentmiklósi Református Egyházközség lelkésze (j2) elhelyezik az urnát az alapkőbe a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja keretében megvalósuló kunszentmiklósi Áldás.
 4. A magyarországi református egyház szervezeti felépítése
 5. 5. Református esperesek, püspökök. Tündérkert Kézikönyvtá
 6. Emlékezés Sípos Kund Kötöny református esperes
ArácsiRef – Balatonarácsi Református Egyházközség

Video: Ifj. Márkus Mihály lett a Pápai Egyházmegye esperese ..

Nemzeti Audiovizuális ArchívumParókia Portál