Home

Könyv és könyvtárhasználati feladatok

(Kis KTE könyvek, 1.); Ilyés Renáta − Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtárhasználati feladatok, Módszertani segédanyag és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához (Kis KTE könyvek, 3.); Dömsödy Andrea (szerk.): Iskolai könyvtári projektek, programok. (Kis KTE könyvek 4.) A Kis KTE könyvek sorozat harmadik köteteként újra egy könyvtárhasználati feladatokat, valamint óravázlatokat tartalmazó feladatgyűjteményt tarthat kezében az olvasó - amelyet egyesületünk tagjai 2008-ban az NKA támogatásának köszönhetően térítésmentesen vehetnek át. E kötetünk ezúttal kétszerzős: Melykóné Tőzsér Judit (Hatvan) feladatgyűjteménye főként.

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK A könyvtárhasználat oktatása során a tanulók olyan eszköztudást sajátítanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban, valamint bármely ismeretszerző és ismeret feldolgozó tevékenység során alkalmazni tudnak. Az ismeretkör két összetevőből áll Könyvtárhasználati órák 1. osztály Gyakorlati feladatok: adott témában anyaggyűjtés. Könyv és könyvtártörténet Az ókori könyvtárak Mátyás király könyvtára, kódexek, iniciálék. A könyvnyomtatás. A főbb dokumentumfajták és jellemzői A feladatok közt van könyvet és internet használatát igénylő is. Könyvtárhasználati ismeretek tanítása (könyv, sajtótermékek) és nem nyomtatott ismerethordozók. etűrendes leíró katalógus szerkezete, használata. Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes. san és elemezze ezeket a fő feladatok, a megnevezett szolgáltatások, a használók szerepe és a pedagógiai funkciók alapján! 2. Tegye időrendbe megjelenésük alapján a fenti definíciókat és mutasson rá az is-kolai könyvtár fogalmának változásaira! 3. Hasonlítsa össze a hazai és a nemzetközi elvárásokat és mutatókat

Könyvtárhasználati óravázlatok Pedagógiai Folyóirato

 1. legfontosabb területe a könyv- és könyvtárhasználat, még kevésbé írta körül, hogy az általános iskolai tanulóknak milyen könyv- és könyvtárhasználati ismeretekkel kell rendelkezniük, s ebből következően szót sem ejtett arról, hogy ezekre az ismeretekre kinek, hol és mikor kell a tanulókat megtanítania
 2. Beszámoló: 17. alkalommal rendeztük meg a város középiskolai tanulóinak részére a könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőnket. Nagy népszerűségét bizonyítja, hogy idén 12 négyfős csapat vett részt. (Iskolánként maximum 2 csapattal lehetett nevezni.) A diákok nagyon felkészültek voltak a feladatok megoldása során
 3. Az óra anyaga, időaránya Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek Feladatlap 3-4. osztály 2 1. Határozd meg a könyvtár fogalmát! Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek Feladatlap 3-4. osztály 3 4. Kösd össze a folyóiratok címét a megjelenésük idejével! AKutya Naponta Computer Panoráma Tudás Fája Hetente Buci Mac II.1
 4. 3. Könyvtárhasználati feladatok Ilyés Renáta - Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtárhasználati feladatok, Módszertani segédanyag és óravázlatok hagyományos. (nyomtatott) és elektronikus források használatához (Kis KTE könyvek, 3.), Bp., KTE, 2008, 387 p. ál 5 •Melykóné: • Módszertani segédanyag • 5-6. évfolyam tananya
 5. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanítása könyvtáros tanári és szaktanári feladat együttesen. Az alapfokú nevelés-oktatás záró szakasza (5-8.évfolyam) Általános fejlesztési követelmények - Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venn

Könyv és Nevelé

meg a versenyzők könyvtárhasználati tudását. Ez most sem azt jelentette, hogy ezekről a témákról kellett a tanulóknak minél többet tudni, hanem ezek szolgáltak témául a könyv- és könyvtárhasználati tudásuk megmutatásához. Céljainknak megfelelően a feladatok komplexen, tantárgyközi módon közelítettek a témához A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításának megoszlása hozzávetőlegesen 40%-a könyvtárostanári feladat (pl. könyvtárbemutatás, raktári rend, katalógusok, könyvtári tájékoztató eszközök stb.), 60%-a szaktanári feladat (pl. a saját műveltségterület alapvető dokumentumai és tájékoztató eszközei) könyvtárhasználati tanterv szerint megtartott könyvtárhasználati órákon alakítja, formálja a korszer ű információszerzési készségeket és az információhasználati tudást, segíti, hogy a tanulók az információkat kritikusan és alkotóan tudják felhasználni A könyvtárhasználat tantárgy tanításának-tanulásának és a kapcsolatos nevelési feladatok ellátásának módszereivel foglalkozó pedagógiai tudományág. Egyfajta tantárgy-pedagógia, melynek feladata az is, hogy a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek a tanítási-tanulási folyamatban elhelyezze

Felhasznált irodalom o A többkönyvű oktatás felé: Könyv és könyvtárhasználati módszerek, példák. (Szerk.: Nagy Attila) Budapest, 1995, OSZK-KMK, 142 p. o Az IFLA és az UNESCO közös könyvtári nyilatkozata o Bevezetés a könyvtárhasználat tanításába. Szerk. Dán Krisztina, Bp., FPI, 2001 o Dán Krisztina: Könyvtárhasználat a NAT-ban, könyvtárhasználat a helyi. A webinárium során egy vezetőtanár és tanárjelölt hallgatója osztja meg gondolatait arról,hogyan építhetők be hatékonyan tanórai és tehetséggondozó foglalkozásokba a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny korábbi éveinek feladatai, hogyan lehet ezeket a feladattípusokat továbbgondolni, átalakítani

Könyvtárhasználati feladatok - Módszertani segédanyag és

 1. Kocsis Éva: Bod Péter könyv- és könyvtárhasználati verseny 2000/2001. tanév kerületi forduló Zsoldos Jánosné: Kölcsey szellemében a könyvtárban Szabályzatok Sáráné Lukátsy Satolta: (e)SZ(e)M(e)SZ(em) a zúzáját! Tájékoztató Versenyek, pályázatok, továbbtanulá
 2. denütt a nevelést, az emberformálást helye
 3. Feladatai: Biztosítja a gimnázium nevelői és tanulói számára az oktatáshoz és tanuláshoz szükséges ismerethordozókat, információkat. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításával, szolgáltatásainak egész rendszerével a tanulók önálló ismeretszerző képességének kialakítására törekszik
 4. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításának megoszlása hozzávetőlegesen 40%-a könyvtáros tanári feladat (pl. könyvtárbemutatás, raktári rend, katalógusok, könyvtári tájékoztató eszközök stb.), 60%-a szaktanári feladat (pl. a sajá
 5. (Sipos Mária: Könyv az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában In: Könyv és Nevelés, 2004/3, 38-39. p.) (Sipos Mária: Zsoldos Jánosné: Tíz év az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában [könyvismertetés] In: Pedagógiai Műhely, 2004/1., 69-71. p.
 6. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításának megoszlása hozzávetőlegesen 40%-a könyvtáros tanári feladat (pl. könyvtárbemutatás, raktári rend, katalógusok, könyvtári tájékoztat
 7. Könyv: Könyv és könyvtárhasználati feladatgyűjtemény az általános iskola 5-6. osztályos történelem tanításához - Czene Gyuláné, Szilágyi Erzsébet, Feketéné..

Legnépszerűbb foglalkozásaink a könyv- és könyvtárhasználati órák. Számos témában tartunk könyvtári órákat az osztályoknak: május hónapban tartjuk a legnagyobb számban Alsósok hónapja címmel, amikor is meghívjuk az alsós osztályokat a könyvtárba. Ezen időszak alatt mintegy 20 csoportot fogadunk A könyvtárhasználati műveltség egyetlen országos tehetséggondozó versenye a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny. A 2018/2019-es tanévben tizenharmadszor szervezte ezt a több mint 25 éves múltra visszatekintő tanulmányi versenyt az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)

A feladatok elosztása után párhuzamosan dolgoznak az illusztrációk elkészítésén, a könyvismertet őn, a könyvborító tervén. Az általános könyv- és könyvtárhasználati ismeretek segítik a különböz ő információhordozókban, illetve a könyvtárban való tájékozódást, eligazodást. Eze Könyv-és könyvtárhasználati vetélkedő . osztályosoknak 1. Petőfi Sándor életével, munkásságával kapcsolatosan nézzetek utána az alábbiaknak! a. Milyen álneveket használt a költő? b. Hogyan nevezték őt az aszódi iskolában és miért? c. Mi történt vele Aszódon, miután közölte, hogy színész akar lenni? d

Ezzel párhuzamosan a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek, mint tananyag megjelent a tantervekben. És ez már azt jelentette, hogy a könyvtár-pedagógia elsődleges jelentése könyvtárhasználat iskolai tanítása és felhasználása lett. 2.2. Könyv- és könyvtárhasználat a tantervekbe A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny feladatbankja . Környezeti nevelés és könyvtárhasználat. A környezeti témák komplexitása, tudomány- és ezáltal tantárgyközisége miatt különösen alkalmasak a komplex feladatok összeállítására Irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedő - Olvassunk együtt! - 2015; Olvassunk együtt! - Irodalmi és könívtárhasználati vetélkedő 2016. Bod Péter könyvtárhasználati verseny, Majoros Márta könyvtárhasználati verseny. Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2016 - iskolai fordul

Feladatok, szolgáltatások A könyvtár feladata és szolgáltatása: Az új könyvek beszerzésére az új állománygyarapítási tanácsadó, valamint az olvasói kívánság figyelembevételével történik. tanórák, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások; egyéb szolgáltatás: előjegyzés, könyv eljuttatása beteg. Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő Az olvasóteremben a lexikonok, enciklopédiák és szótárak gyors és pontos használata volt a feladat, a könyvtár első szintjén kézikönyv- és katalógushasználati ismeretekről adtak számot, majd az előadóteremben egy írástörténeti kérdésekből összeállított tesztet. Gyakorlati feladatok megoldása a könyvtárhasználati ismeretek egyéni szintjének megállapítására Irányított beszélgetés arról, hogy a tanulók tanulási tevékenységékben, önművelésében, mindennapi tájékozódásában, szabadidős tevékenységében milyen szerepet játszik a könyvtár, a könyv és egyéb ismeretforrások - Gyakorló feladatok diszgráfiás és diszlexiás gyerekeknek 4. osztály - DVD, film, könyv, webáruház. Anyanyelvünk a magyar, de valljuk be, mindannyian követünk el nyelvhelyességi hibákat. Még nehezebb a dolga azoknak a gyermekeknek, akik nehezebben tanulnak írni, olvasni. Elsősorban nekik ajánlott a feladatgyűjtemény.. Először is könyv- és könyvtárhasználati foglalkozáso-kon, játékos feladatok segítségével ismerhetik meg szol-gáltatásainkat, elektronikus katalógusunk használatát. A fiatalok olvasási szokásai eltérőek, van, aki egy-általán nem olvas, van, aki csak egy bizonyos témáj

KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDÕ - Deák Ferenc

A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai programjában

Tevékenységi formák helyesírási feladatok, gyakorlatok; könyv- és könyvtárhasználati gyakorlatok, a szótárhasználat és a számítógépes helyesírási ellenőrző programok használatának gyakorlása A továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje a magyar helyesírás rendszerét, alapelveit 2015. március 25-én került megrendezésre könyvtárunkban a zalaegerszegi középiskolásoknak szóló Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő, immár 22. alkalommal. Idén 9 csapat 7 középiskolát képviselve mérhette össze az tudását az egyre nehezedő feladatok során Könyvtárunk 2011. március 23-án (szerdán) 14.00 órai kezdettel ismét megrendezi a hagyományos Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőt, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődő középiskolás diákot

OPKM - honla

Olvasás, szövegértés 4

könyv- és könyvtárhasználati tudást, amelyet a diákok az el ızı évek során elsajátítottak, kell alkalmazni egy adott célfeladat eléréséhez. (pl. plakát, képeslap, meghívó készítése az adott témában) A 9-10. osztályosoknak idén meghívót kellett készíteniük a Nyugat cím ő folyóirat els ı éve drámajáték és más modern szövegfeldolgozó eljárások alkalmazásával, a könyv- és könyvtárhasználati képességek megalapozásával, (tovább)fejlesztésével és e kompetenciák működtetésével Műveltségközvetítés, kompetencia- és személyiségfejlesztés, morális és érzelmi nevelés az irodalomóráko A tanulókban alakuljon ki pozitív attitűd az olvasás a könyv és könyvtár iránt. Olvasóvá nevelés: fedezzék fel a tanulók az olvasás örömét. A könyvtárhasználati órák ütemezése a befogadó tárgyakban Évfolyam Magyar nyelv és Közösségi szolgálattal kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok. IV. OLVASSUNK EGYÜTT! IRODALMI ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐ A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium magyar munkacsoportja és az iskola könyvtára 2016/2017-es tanév II. félévében Olvassunk együtt! Irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedőt hirdet Felhasznált fájlok: 01_Könyvtárhasználati szokások FELADAT A kitöltött kérdőívek (01_Könyvtárhasználati szokások_kitöltött kérdőívek.pdf) adatainak Excel táblában történő kódolása, és rögzítése. MEGOLDÁS 1. Kérdések kódolása (sszám, v1, v2, v3_1, v3_2, .) → Excel tábla első sora szolgá

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Könyvtárhasználattan

A legutóbbi két országos reprezentatív olvasás és könyvtárhasználati vizsgálat 2017-ben és 2019-­ben történt, amikor is a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által megvalósított EFOP-3.3.3-VEKOP-­16-2016-00001 Múzeumi és könyvtári fej­lesztések mindenkinek pályázati konstrukció keretében, Az én könyvtáram című. Barátunk a könyv olvasónapló pályázat alsós és felsős tagozatos tanulóknak . 2011. március 12. Hol keressem- Könyvtárhasználati vetélkedő! Csapat verseny. A különböző kézikönyvek használatán alapuló feladatok megoldása. 2011. április 15. Nyuszi ül a fűben - Papír hajtogatás . 2011 (főként a házi feladatok megoldásakor, a tanulmányi versenyekre, levelezős játékokra való felkészülés esetében), könyv- és . könyvtárhasználati foglalkozás. ok (csoportbontásban ismerkednek a tanulók a könyv- és könyvtárhasználati tudnivalókkal, valamint a tananyaghoz ill. ünnepekhez köthetők a könyvtári. A beiratkozás során a könyvtáros tájékoztatja az olvasót azokról a fontosabb tudnivalókról, amelyeket a Könyvtári és Levéltári Szabályzat tartalmaz. Kérésre az olvasó rendelkezésére bocsátja a Könyvtári és Levéltári Szabályzatot, illetve az adatkezelési tájékoztatót

könyv- és könyvtárhasználati versenyen túl - amelynek céljait és eredményeit többen, több ízben megírták már, például csak a legutolsókat említve a teljesség igénye nélkül Hock Zsuzsanna a Könyv és Nevelés hasábjain, Dömsödy Andrea több tanulmányban2 Az egyes fejezeteket feladatok követik, amelyek célja elsősorban olyan problémák felvetése, amelyeknek a kifejtése a könyv megírása során elmaradt; másodsorban pedig az, hogy a gyakorló szakembereket, valamint a könyvtáros és a könyvtárpedagógiai képzésben részt vevő hallgatókat gondolkodásra késztesse A feladatok megoldásához sokféle készségre és kompetenciára volt szükség. A cikk záró fejezetében megosztja a tapasztalatokat, a buktatókat, a nehézségeket, az elemzés és a levont következtetések sok szempontból tanulságosak. 4. Borbé Levente: Egy program méltó lezárása In. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2019. 2. 43. E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja dokumentumait. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. Cs. Bogyó Katalin (2002): A szó elszáll, az írás megmarad : Szeged városi könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő 5-6. osztályos általános iskolai tanulóknak az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános Iskola könyvtárában

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk és levéltárunk újra fogadja látogatóit és kutatóit (maszk viselése elvárt!). Kérjük Önöket, hogy mindannyiunk egészségének megóvása érdekében tartsák be a könyvtárhasználati szabályokat. 2021. június 10. Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemén CONTENTA 24 óra - A minőségi oktatás és hozzáférés támogatása a szegedi felső-, és közoktatási intézmények könyvtáraiban című, a TÁMOP-3.2.4-09/1. Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. Könyv- és könyvtárhasználati foglakozások; 1-8. osztályosok számára; 9-12. osztályosok számára; Különböző foglakozások helytörténeti és egyéb témakörökben; Kérjük a kedves pedagógusokat, hogy néhány nappal a tervezett látogatás előtt telefonon vagy e-mailben egyeztessék velünk a foglalkozás témáját és az. Helischer József Városi Könyvtár 2500 Esztergom, Bánomi út 8. E-mail:olvszolg@vkesztergom.hu Tel.: 33 523 170 Fax: 33 401 91 Ha nem sikerült ez idő alatt elolvasnod a könyvet, és más nem vár rá, a kölcsönzés meghosszabbítható telefonon, e-mailben vagy személyesen. Ha lejárt a határidő, felszólító levelet küldünk, hogy hozd vissza a könyveket. Ez után késedelmi díjat kell fizetned: 5 Ft/naptári nap/könyv. Elveszett könyv

Czene Gyuláné: Könyv és könyvtárhasználati

Óravázlat magyar nyelv 3 osztály — óravázlat 3

Jó gyakorlatok - Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 2

Városi Könyvtár Ószőlői Fiókkönyvtár, Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola Iskolai Könyvtára, könyvtári tevékenységek, versenyek, könyvtárhasználat, könyvtárhasználati szakórá Általános könyv-és könyvtárhasználati ismeretek - korábbi évek feladatlapjainak kitöltése, kézikönyvek használata, tájékozódás a könyvtár tereiben, a raktári jelzetek, az ETO gyakorlása, a dokumentumtípusok ismerete, a könyv tájékoztató apparátusának megismerése, periodikumok legfontosabb adatainak keresése.

Játékos feladatok gyerekeknek — játékos grafikus feladatok

A diákoknak szóló könyv-és könyvtárhasználati vetélkedőik folytatódnak. Jómadarak a pácban - könyvtári vetélkedő Mesés feladatok címmel videón műrészletet osztottak meg, amihez online kitölthető feladatlapot adtak/adnak. készülődnek a nyitásra segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára a saját élményű tanuláshoz. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2002. 2. Ilyés Renáta - Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtárhasználati feladatok: Módszertani segédanyag és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához. KTE, Bp., 2008. 3 A főbb feladatokat könyv-és könyvtárhasználat terén a magyar nyelv-és irodalom, valamint az Informatika tantárgyba építettük be. A könyvtárhasználati órák keretében a következő célokat tűzöm ki: Igazodjon el a tanuló az iskolai könyvtár tér-és állományszerkezetében, és tudja igényb Gyermekeinkért és Iskolájukért Alapítvány javára. Számlaszám: 11734066-20807294 OTP Bank 5. Kölcsönzési előírások Egyidejűleg 2 dokumentum kölcsönözhető 2 hetes időtartamra, típusát tekintve könyv. Kivételes esetekben (verseny, szereplések) szaktanári javaslattal ennél nagyobb számú dokumentum hosszabb időre is.